Eigen kwaliteitseisen wethouder Asscher creëren tumult

In hoeverre mag de gemeente zich bemoeien met de onderwijskwaliteit? Die vraag speelt in Amsterdam, waar de basisscholen al twee jaar met de gemeente samenwerken aan een verbeterprogramma. Toen onderwijswethouder Lodewijk Asscher eigen normen formuleerde voor een goede school en naar buiten bracht welke scholen daar niet aan voldoen, leidde dat tot een vertrouwensbreuk. Handelde de wethouder juist, of ging hij te ver? Betrokkenen en deskundigen aan het woord.

Tekst Marijke Nijboer

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.