Eigen kwaliteitseisen gemeente Amsterdam

In hoeverre mag de gemeente zich bemoeien met de onderwijskwaliteit? Onderwijswethouder Lodewijk Asscher formuleerde eigen normen voor een goede school en maakte openbaar welke scholen in zijn stad daar niet aan voldoen. Ging hij te ver?

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.