eFUWA is geen geldig instrument dat de plaats inneemt van een gecertificeerd weger functiewaardering. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving afkomstig van de vier eigenaren (sectorraden) van de FUWASYS-versies Onderwijs.

Onlangs is in diverse nieuwsbrieven van onderwijsorganisaties gepubliceerd over de beschikbaarheid van e-FUWA. In de berichtgeving is aangegeven dat  de schoolbesturen in het primair onderwijs eFUWA Onderwijs kunnen gebruiken bij de beschrijving en waardering van functies zoals dat is vastgelegd in de cao. Verder is aangegeven dat eFUWA geldt als het officiële functiewaarderingssysteem voor het onderwijs.

De AVS is van mening dat eFUWA niet in de plaats komt van een gecertificeerd weger. Daarvoor is de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO), die zorgt voor de officiële certificering van de functiewaardeerders. De totstandkoming van eFUWA staat los van de statutaire opdracht van de SPO: het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en het borgen van de continuïteit van de toepassing van FUWASYS-systemen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws