Effectief en efficiënt samenwerken met ouders

Een goede relatie tussen school en ouders is altijd belangrijk, maar sinds kinderen door de coronacrisis meer thuisonderwijs krijgen, geldt dat des te meer. Schoolleiders hebben een essentiële rol bij het realiseren van een effectieve en efficiënte samenwerking. In de training Ouderbetrokkenheid van de AVS Academie staat die rol centraal. 
 
“Op pabo’s en in nascholing staat het thema ouderbetrokkenheid vaak in het teken van het voeren van lastige gesprekken met ouders”, zegt trainer ouderbetrokkenheid Peter de Vries. “Ik wil dat thema in de training verdiepen, zodat ouderbetrokkenheid op een hoger plan kan komen in de school. Het gaat erom dat je effectief en efficiënt kunt samenwerken met ouders.”
 
Opstandig en gefrustreerd
Peter de Vries is onafhankelijk expert ouderbetrokkenheid, na een carrière als leerkracht en locatiemanager in het basis- en speciaal onderwijs. Zelf is hij ook ouder. “Vaak zijn scholen in de communicatie met ouders vooral gericht op zenden”, zegt De Vries. “Je krijgt mailtjes van de school over wat je als ouder moet doen. Daar kunnen ouders opstandig en gefrustreerd van raken.” Luisteren naar ouders en gericht zijn op samenwerken, waarbij de inbreng van de ouders op waarde wordt geschat, ziet De Vries nog te weinig. “Ouders zijn al betrokken. Het gaat erom als professional betrokken te zijn bij ouders. Dat vergt een professionaliseringsslag en de schoolleider heeft daarin een essentiële rol.”
 
Zelfvertrouwen
De manier waarop ouderbetrokkenheid vorm krijgt op school, moet zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis, vindt De Vries. De eerste dag van de tweedaagse training Ouderbetrokkenheid staat daarom vooral in het teken van theorie. “Wat verstaan we onder ouderbetrokkenheid en wat niet? Wat betekent ouderbetrokkenheid in je organisatie? Wat is het belang van de uitstraling die de school heeft? Hoe ga je om met een leerlingdossier? Hoe verloopt een acceptatieproces bij ouders als hun kind achterblijft? Al die vragen komen aan de orde”, zegt De Vries. “Niet alleen moeten de ouders de school vertrouwen, het moet juist ook andersom: de school moet de ouders vertrouwen geven. Dat kan alleen als je zelfvertrouwen hebt. Die theoretische kennis creëert dat zelfvertrouwen. Daarmee kun je de ouders tegemoet treden en leraren meekrijgen.” Leraren zijn vaak niet voldoende toegerust voor het omgaan met mondige of juist passieve ouders, of ouders met onrealistische verwachtingen, weet De Vries. “Termen als ‘curling ouder’ of ‘zeiksnor’ doen bezorgde ouders geen recht. Hoe ouders zich gedragen, is meestal een afspiegeling van het gedrag van het team. De schoolleider kan hierin voorbeeldgedrag laten zien.”
 
Ontevreden
Tijdens de tweede trainingsdag, een maand later, presenteren de deelnemers elkaar hun plan om ouderbetrokkenheid op de eigen school in te richten. De Vries: “Wat je niet moet doen is je beleid laten afhangen van oudertevredenheidsonderzoeken. Het gaat er niet om dat een ouder tevreden is, maar dat je goede onderwijskwaliteit levert. Je moet ontevreden ouders durven creëren. Ik ben ook niet tevreden, nu ik thuis een boze puber heb. Maar dat betekent niet dat de school de verkeerde dingen doet.”