Nog steeds wachten op de beloofde investeringen

Trots presenteerde het kabinet afgelopen dinsdag 19 september de Miljoenennota 2007 tegen de achtergrond van de nieuwe verkiezingen. Opvallend, maar verwacht, is de stijging van de koopkracht. Daaraan draagt bij de verlaging van de WW-premie, de verhoging van de kinderbijslag, de verhoging van de AOW, een bescheiden verlaging van de belastingen en een vergoeding voor kinderopvang. Dit zijn generiek uitpakkende zaken. Voor de sector primair onderwijs ziet het er minder florissant uit.

De hooggespannen verwachtingen over onderwijsinvesteringen, die de verkiezingsprogramma´s van diverse partijen uitstralen, zijn in de begroting voor 2007 nog niet opgenomen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.