Eerste tussenadviezen over bijstelling curriculum in po en vo

Op 27 januari heeft de wetenschappelijke Curriculumcommissie haar eerste tussenadviezen aangeboden aan demissionair minister Slob. De commissie concludeert dat bijstelling van het curriculum noodzakelijk is en geeft richtinggevende aanbevelingen waarmee de curriculumvoorstellen en werkopdracht verbeterd kunnen worden.

De wetenschappelijke Curriculumcommissie onderstreept het belang van een toekomstbestendig curriculum. Een bijgesteld curriculum zou moeten leiden tot een breed curriculum voor leerlingen waarbinnen ruimte is voor scholen om eigen keuzes te maken en waarmee tevens het eigenaarschap van leraren verder wordt vergroot. Dit vindt de commissie belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van vernieuwde kerndoelen en eindtermen. De commissie spreekt haar waardering uit voor de voorstellen die schoolleiders, leraren en curriculumexperts hebben ontwikkeld. Er liggen goede voorstellen, maar er zijn aanscherpingen nodig. Dit geldt ook voor de werkopdracht aan SLO.

Tussenadvies 1 Kaders voor de toekomst

Het eerste tussenadvies van de commissie (Kaders voor de toekomst) gaat over de technische en inhoudelijke bruikbaarheid van de voorstellen van Curriculum.nu. Deze voorstellen zijn gemaakt door teams van leraren en schoolleiders met ondersteuning van (vak)experts. Een belangrijke aanbeveling is het werken met een rationale als basis voor het verdere ontwikkeltraject. Daarin wordt beschreven wat de verschillende functies van het onderwijs zijn, zoals kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Tussenadvies 2 Doel en Ruimte

In het tweede tussenadvies (Doel en ruimte) heeft de commissie geadviseerd over de conceptwerkopdracht aan SLO voor het maken van conceptkerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De commissie adviseert om deze kerndoelen zo te formuleren dat ze niet alleen op landelijk niveau het onderwijskader aangeven, maar ook meer richting geven aan curriculumontwikkeling op de scholen.

Achtergrond wetenschappelijke Curriculumcommissie

Afgelopen zomer is op verzoek van de Tweede Kamer een wetenschappelijke Curriculumcommissie ingesteld om de regering te adviseren over bijstelling van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Zij is gevraagd om met richtinggevende adviezen te komen voor de bijstelling van de kerndoelen en eindtermen waarmee het formele curriculum wettelijk is vastgelegd. Ook is zij gevraagd te adviseren over de inrichting van een systematiek voor periodieke herijking van het curriculum. Dit voorjaar brengt de commissie haar volgende tussenadvies uit over de werkopdracht voor de vakvernieuwingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Links