Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014 is 26 september definitief geworden. Dit hebben de cao-partners AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad op 29 september met elkaar vastgesteld. De eerste teksten zijn inmiddels gereed.

Deze nieuwe cao is een eerste stap op weg naar verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Het uiteindelijke doel richt zich op meer flexibiliteit en ruimte voor scholen om zich tot een professionele organisatie te kunnen ontwikkelen, waarbij ruimte voor talent en een realistische werkbelasting mogelijk zijn.

In de komende periode zal de uitwerking van het akkoord plaatsvinden. Het thema duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) is inmiddels vastgesteld. De BAPO-regeling is per 1 oktober 2014 ingetrokken. Wel is voor degenen die op 30 september BAPO-verlof genieten een overgangsregeling opgenomen. Voor het onderwijsondersteunend personeel die op 30 september 2014 gebruik maakt van de zogenoemde 60+-regeling is ook een overgangsregeling getroffen.
Ook zijn de salaristabellen aangepast naar aanleiding van de salarisverhoging van 1,2 procent. De salarisaanpassing gaat in op 1 september 2014.

De tekst van het Hoofdstuk 8A en de salaristabellen zijn hiernaast te downloaden. Houd voor de overige teksten de website en de digitale nieuwsbrieven in de gaten.

Professionaliseringsaanbod
De CAO-PO nieuw en anders (na vaststelling CAO PO 2014)

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld