Eerste stappen CAO proces

De eerste stappen in het proces om te komen tot een nieuwe CAO PO zijn gezet. De inzet is met de commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid en de AVS-ledenraad besproken. Op 22 maart 2023 is de inzet vervolgens vastgesteld door het AVS-bestuur. De volgende stap is dat de vakbonden nu gaan proberen om te komen tot een gezamenlijk inzet. Die verkenning wordt nu opgestart.

De huidige cao loopt tot en met 30 april 2023. De voorbereidingen voor een nieuwe ronde cao-onderhandelingen zijn daarom opgestart. Als je naar de infographic kijkt, dan zitten we nu in stap 4.

Dit betekent dat onze cao-onderhandelaren, Arno van Zanten en Wim Maas, aan de slag zijn gegaan met het maken van een voorstel voor de nieuwe cao-inzet van AVS. Hierbij hebben zij o.a. een analyse gemaakt van de ledenpeilingen van de afgelopen maanden. Dit voorstel is vervolgens de afgelopen weken met de AVS Ledenraad en de commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeel van AVS besproken. Nu al hun input en feedback is verwerkt en het AVS-bestuur de inzet heeft vastgesteld kunnen onze cao-onderhandelaren weer verder met de volgende stap.  

AVS maakt zich sterk voor de positie van schoolleiders, zeker ook in de CAO PO. Maar het heeft primair onze voorkeur om in cao-onderhandelingen samen met de lerarenbonden richting werkgevers (de PO-Raad) op te trekken. Samen sta je tenslotte sterker dan alleen. De volgende stap in het cao-proces is dan ook om te verkennen of we samen met de andere vakbonden tot een gezamenlijke inzet kunnen komen (Infographic, stap 5). In dit stadium betekent dit dus dat we onze eigen inzet nu niet publiek maken.

Als het lukt om tot een gezamenlijke inzet te komen wordt deze met de leden van de vier vakbonden gedeeld en dan is deze ook het uitgangspunt voor de onderhandelingen met de werkgevers. Lukt het niet om tot een gezamenlijke inzet namens alle vier de vakbonden te komen, dan kan het zijn dat vakbonden hun eigen inzet delen met de PO-Raad en/of hun eigen inzet publiceren.

Vanwege de loonkloof tussen PO en VO die vorig jaar gedicht is, is het daarnaast belangrijk dat de cao-onderhandelingen in het VO gelijk oplopen en worden afgestemd met die in het PO. Ook dit kan invloed hebben op het cao-proces. Onze cao-onderhandelaren houden dit allemaal in de gaten en zullen jullie regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

infographic 8 cao-stappen

Zie ook: AVS bereidt inzet cao voor