Scholen die meedoen aan het experiment flexibele onderwijstijden zijn ieder op hun eigen manier bezig met vernieuwende onderwijsconcepten. De scholen zijn daardoor niet goed met elkaar te vergelijken, meldt het ministerie van OCW. Wel is duidelijk dat op alle zeven scholen wordt voldaan aan de verplichte randvoorwaarden en dat ouders zeer tevreden zijn over de aanpak op school. Zij zijn over het algemeen ook tevreden over het 5-gelijkedagenmodel, waarbij elke schooldag hetzelfde aantal uren telt en er dus geen vrije (woensdag)middag is.

Demissionair minister Van Bijsterveldt heeft onlangs de eerste monitorrapportage van het experiment flexibilisering onderwijstijd naar de Tweede Kamer gestuurd, vergezeld van de eerste monitor naar de effecten van het 5-gelijkedagenmodel. Binnen het experiment flexibele onderwijstijd krijgen de leerlingen voldoende uren onderwijs en de inspectie constateert hierin geen tekortkomingen. Er zijn echter nog geen uitspraken te doen over de onderwijskwaliteit op deze scholen. Wel zijn de ouders tevreden over de aanpak en hebben de scholen gezamenlijk (en in overleg met de bonden) stappen gezet om hun leerkrachten een aangepaste cao te kunnen aanbieden.
Sinds 1 augustus 2012 doen vijf extra scholen mee aan het experiment. Vorig schooljaar zijn zeven basisscholen al gestart met het driejarig experiment met flexibele school- en opvangtijden. Dit betekent onder meer dat deze scholen in de zomervakantie onderwijs mogen geven dat meetelt voor de onderwijstijd en dat zij de verplichting van een 5-daagse schoolweek voor de groepen 3 tot en met 8 mogen loslaten. Ouders en leerlingen bepalen op deze scholen naar eigen inzicht, in overleg met de school, hun vrije dagen en vakantie. Dit betekent dat op deze scholen voor elke leerling afzonderlijk het aantal uren onderwijstijd wordt bijgehouden. De scholen werken anders dan andere scholen, omdat niet alle leerlingen op dezelfde tijden aanwezig zijn. Op deze scholen volgt elke leerling een individuele leerlijn. Het doel van het experiment is na te gaan of de flexibele onderwijstijden effect hebben op de leeropbrengsten van de leerlingen, op de kinderopvang en op de arbeidsdeelname van ouders.

5-gelijkedagenmodel
Het 5-gelijkdagenmodel wordt gezien als een onderwijstijdenmodel dat goed aansluit bij ontwikkelingen in de samenleving. Doordat alle schooldagen evenveel uren onderwijs hebben, is de uitgangssituatie voor het combineren van onderwijs en kinderopvang op alle weekdagen hetzelfde. De monitor van het 5-gelijkedagenmodel laat zien hoe scholen het model toepassen: begin- en eindtijden, gang van zaken in de middagpauze, onderwijstijd en de kosten. Uit deze eerste meting blijkt dat ouders over het algemeen tevreden zijn over het 5-gelijkedagenmodel. Er zijn overigens ook veel basisscholen die kiezen voor een continurooster met behoud van de vrije woensdagmiddag.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws