Dit najaar gaat de AVS `on the road´ tijdens een aantal ledenbijeenkomsten op twintig plaatsen in het land. Een vertegenwoordiger van het AVS bestuur en bureau zullen de koers toelichten die de AVS heeft uitgestippeld voor de komende jaren (vastgesteld tijdens het tiende AVS congres eind april). Ook zaken die de
komende maanden een rol gaan spelen in de diverse overleggen en bij de belangenbehartiging komen aan bod. De AVS wisselt graag met haar leden van gedachte over de huidige en toekomstige rol van de AVS als belangenbehartiger voor u als schoolleider, -manager of -bestuurder.

Uit het aantal aanmeldingen dat momenteel al binnen is, blijkt dat de belangstelling zeer groot is. We kunnen dus nu al spreken van een groot succes. Alle bijeenkomsten gaan dan ook door. Aanmelden is nog steeds mogelijk! AVS-leden hebben een schriftelijke uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de bijeenkomsten, inclusief een aanmeldingsformulier.

U kunt zich natuurlijk ook via deze site aanmelden voor het bijwonen van één van de bijeenkomsten. U bent van harte welkom. De locaties van de eerste ledenbijeenkomsten zijn inmiddels bekend:

woensdag 7 september
Drachten e.o. (middag)
13.00-15.00 uur
PCBO Smallingerland
Christelijke basisschool De Grûnslach
Buorren 34a, Oudega (Fr)

Groningen e.o. (avond)
19.00-21.00 uur Groningen e.o.
Opleidings- en congrescentrum De Meerwold
Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen

woensdag 14 september
Den Haag e.o. (middag)
16.00-18.00 uur
PCB Prinse Haghe
Prinsegracht 182, Den Haag

donderdag 22 september
Rotterdam e.o. (middag)
13.00-15.00 uur
OBS De Vierambacht
Locatie speelzaal
C.P. Tielestraat 12, Rotterdam

Leiden e.o. (avond)
19.00-21.00 uur
BS De Merenwijk
Leiden

Kijk voor de overige data van de Ledenbijeenkomsten in oktober, november en december in de AVS agenda. De overige locaties worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.