De Friese basisschool Mids de Marren in Gaastmeer was de eerste basisschool in Nederland die langer open mag blijven ondanks een te klein aantal leerlingen. Basisschool De Viking uit Zuid-Beijerland (Nieuwendijk) en de Groningse basisschool De Butte in Borgercompagnie volgden kort daarop.

De Friese basisschool telt op dit moment 22 leerlingen, evenals de Groningse. De Zuid-Hollandse basisschool heeft 21 leerlingen. De absolute ondergrens voor een basisschool om te blijven bestaan is 23 leerlingen. Vanaf 1 januari 2011 geldt echter een nieuwe wet waardoor het voor basisscholen mogelijk wordt om toch open te blijven als ze onder de opheffi ngsnorm van 23 leerlingen komen. Scholen kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de minister van Onderwijs. De minister beoordeelt vervolgens of de school in staat is binnen afzienbare termijn boven de 23 leerlingen uit te komen. Ook moet de kwaliteit van de school op orde zijn. Tot slot kan de ligging van de school en de scholen in de omgeving worden betrokken bij de besluitvorming. Alle drie de basisscholen voldoen aan deze eisen en mogen in ieder geval tot 1 augustus 2014 open blijven. Begin februari 2011 is ook het wetsvoorstel samenwerkingsschool aangenomen. Kleine scholen voor basis- en voortgezet onderwijs krijgen onder strikte voorwaarden de mogelijkheid om een school tot stand te brengen, waar zowel bijzonder als openbaar onderwijs wordt gegeven.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders