Eerste Kamer stemt ook in met scherper toezicht nieuwe scholen

De Eerste Kamer heeft begin oktober ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel dat leidt tot aanscherping van het toezicht op nieuw bekostigde scholen.

Dit betekent dat nieuwe scholen voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs die volgend schooljaar van start gaan, binnen één maand na de opening gegevens aan de inspectie moeten verstrekken over het schoolplan, de bekwaamheid van de leerkrachten en de onderwijstijd. De Tweede Kamer ging eerder al akkoord met het wetsvoorstel.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.