Vanaf volgend jaar wordt het voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever. Op dit moment zijn AOW’ers die willen doorwerken vaak aangewezen op werk via een uitzendbureau of als zzp’er. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel hierover van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister van der Steur van Veiligheid en Justitie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om AOW’ers langer in dienst te houden, zodat langer geprofiteerd kan worden gemaakt van hun kennis en ervaring. Zo wordt bijvoorbeeld de opzegtermijn van hun contract één maand en wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar dertien weken in plaats van twee jaar, ook omdat AOW’ers geen recht hebben op WIA. Werkgevers vinden de loondoorbetaling bij ziekte nu vaak nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen. In 2018 worden de nieuwe maatregelen geëvalueerd. Dan wordt bepaald of de loondoorbetaling bij ziekte tot zes weken wordt teruggebracht.

Werkgevers in de publieke sector worden ook verplicht doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij een reorganisatie, dit om verdringing van niet AOW-gerechtigden te voorkomen. Deze regel geldt al voor de private sector. Ook is een werkgever niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW’er om het aantal werkuren uit te breiden, zodat dit niet ten koste gaat van andere werknemers. Verder krijgen AOW’ers, net als andere werknemers, recht op ten minste het minimumloon. Als er een cao van toepassing is, moet een AOW’er hetzelfde cao-loon ontvangen als andere werknemers die hetzelfde werk doen.

In de Wet werk en zekerheid (Wwz) is al geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen. Er hoeven dan geen transitievergoeding betaald te worden. Wanneer een AOW’er daarna in vaste dienst wordt genomen, gelden wel weer de gewone ontslagregels, behalve dat er ook dan geen transitievergoeding betaald hoeft te worden bij ontslag.

Gerelateerd nieuws