De Eerste Kamer heeft op 11 juli 2017 na een uitgebreid debat de ‘Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool’ aangenomen. VVD, PvdA, 50PLUS, SP, D66 en PVV stemden voor. SGP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, PvdD en OSF stemden tegen. Een samenwerkingsschool is een fusieschool waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt aangeboden.

Het wetsvoorstel is bedoeld om – door de vereenvoudiging van de bestuurlijke vormgeving – de mogelijkheden om een samenwerkingsschool tot stand te brengen te verruimen. Zo wordt het continuïteitscriterium versoepeld. Verder wordt de fusietoets voor fusies die leiden tot de vorming van een samenwerkingsschool of -bestuur afgeschaft en zal het openbare karakter en de bijzondere identiteit van de samenwerkingsschool vooral gewaarborgd gaan worden via een identiteitscommissie op schoolniveau. Ten slotte regelt het wetsvoorstel dat een samenwerkingsschool in stand kan worden gehouden door een stichting voor openbaar onderwijs.

Tijdens het debat met staatssecretaris Dekker  werd door diverse woordvoerders aangevoerd dat het wetsvoorstel mogelijk in strijd is met artikel 23 Grondwet (vrijheid van onderwijs en de verantwoordelijkheid van de regering voor het onderwijs). Een motie die opriep tot een maatschappelijk debat hierover werd verworpen, omdat het Grondwetartikel ruimte geeft voor verschillende interpretaties. Een brede discussie zou hier niet veel aan toevoegen. 

Wel werd een motie aanvaard tot het maken een handreiking door de PO-Raad en VO-raad voor het statutair vastleggen van de identiteit van de (samenwerkings)school. Er moet volgens Dekker altijd een balans worden gevonden tussen de kenmerken en vereisten van openbaar en bijzonder onderwijs. Dat vraagt om een evenwichtig samengestelde identiteitscommissie met verschillende bevoegdheden.

De staatssecretaris benadrukte dat de samenwerkingsschool altijd een uitzondering dient te blijven op de regel. Het is echter wel een ruimere uitzondering dan sinds het wetsvoorstel van 2011 het geval was. Deze verruiming zal naar verwachting tot enkele tientallen nieuwe samenwerkingsscholen leiden. Tot slot zegde Dekker toe te kijken of er maatregelen nodig zijn voor de ondersteuning van kleine scholen. 

Gerelateerd nieuws