Ook de Eerste Kamer wil af van het verplichte karakter van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. Dat bleek al eerder uit een debat (10 juni). Staatssecretaris Dekker van OCW wist daarin de twijfelende PvdA over de streep te trekken. Op 17 juni stemde de Eerste Kamer definitief in met het wetsvoorstel.

De fracties van VVD, PvdA, D66, SGP en GroenLinks stemden voor. De fracties van PVV, CDA, CU, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden tegen. Hiermee volgt de Kamer het besluit van Dekker, dat al eerder werd opgenomen in het regeerakkoord.
Ruim drie jaar geleden is de maatschappelijke stage – minimaal dertig uur vrijwilligerswerk – in het leven geroepen om jongeren meer maatschappelijk bewust te maken en hen te betrekken bij de samenleving. Afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage levert een bezuiniging van 75 miljoen euro op en scheelt de scholen volgens Dekker ‘een forse vermindering van administratieve lasten’.

[sub]Debat 10 juni
CDA, ChristenUnie en SP bleven tijdens het debat bij hun weerstand tegen afschaffing van het verplichte karakter van de maatschappelijke stage. Het feit dat ‘de maatschappelijke stage net zijn vruchten begint af te werpen en een enorme meerwaarde heeft voor zowel het onderwijs als de maatschappij’ (aldus Gerkens van de SP) werd genoemd als een van de voornaamste redenen voor de partijen om tegen afschaffing te stemmen.

Dekker benadrukte in het debat dat alleen de verplichting en niet de maatschappelijke stage zelf wordt afgeschaft. Volgens de staatssecretaris biedt het wetsvoorstel voldoende ruimte voor scholen om het in hun curriculum in te passen. Dekker: “De facto verandert er niets voor de scholen die heel erg enthousiast zijn over de maatschappelijke stage.” De staatssecretaris verwacht niet scholen de stage niet meer zullen aanbieden omdat het niet meer verplicht is, extra regelwerk vraagt of duurder is dan reguliere lesuren.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws