De Eerste Kamer heeft ingestemd met de aanscherping van de toegangseis voor de WW. Werknemers die werkloos worden, krijgen vanaf 1 april 2006 een WW-uitkering als ze van de voorgaande 36 weken in 26 weken hebben gewerkt. Nu ligt deze zogeheten wekeneis nog op 26 van de laatste 39 weken. Onregelmatig werkende musici, artiesten en filmmedewerkers blijven in aanmerking komen voor een WW-uitkering als ze in 16 van de laatste 39 weken hebben gewerkt, maar voor seizoenmedewerkers wordt deze zogeheten verlaagde wekeneis afgeschaft.

Deze maatregelen maken deel uit van de modernisering van de WW die minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doorvoert. Hij volgt hiermee een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de WW. Met de maatregelen is een besparing gemoeid van structureel 50 miljoen euro per jaar vanaf 2010. De overige maatregelen ter modernisering van de WW moet de Eerste Kamer nog behandelen. Bij instemming gaan deze maatregelen in per 1 oktober 2006.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws