Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vrijwillige ouderbijdrage aan

Leerlingen mogen nooit uitgesloten worden van activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. De Eerste Kamer nam op 7 juli de initiatiefwet van GroenLinks en SP aan, die dit regelt. Met de nieuwe wet worden de bestaande afspraken in het primair onderwijs wettelijk verankerd.

In de wet staat dat als ouders de bijdrage niet kunnen betalen, dit niet mag “leiden tot uitsluiting van een leerling van een activiteit of het opleggen van een andere activiteit”. Dit geldt ook voor het extracurriculaire deel van het onderwijsprogramma. Een school mag een leerling bijvoorbeeld niet thuislaten bij een schoolreisje als de ouderbijdrage niet betaald is. De onderwijsinspectie krijgt de mogelijkheid te handhaven op de wet, als scholen deze onvoldoende naleven.

Na de zomer wordt bekend wanneer de wet in werking treedt.