De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Gelijke kans op doorstroom op 7 april als hamerstuk afgedaan. Dit voorstel regelt dat er gelijke voorwaarden gelden voor de doorstroom van vmbo naar havo en van havo naar vwo. Het streven is dat de wet op 1 augustus 2020 in werking treedt.
 
Dit wetsvoorstel heeft als doel om voor alle vmbo-leerlingen in de theoretische leerweg (tl) of gemengde leerweg (gl) gelijke voorwaarden vast te stellen voor de doorstroom van vmbo naar havo en vwo. Leerlingen die vmbo-tl of -gl met succes hebben afgerond en voldoen aan voorwaarden met betrekking tot hun kennis, vaardigheden of leerhouding, moeten in de regel worden toegelaten tot havo 4. Leerlingen met een havo-diploma krijgen doorstroomrecht naar 5 vwo.
 
De Tweede Kamer ging in februari al akkoord met het wetsvoorstel.
 
Als de wet op 1 augustus 2020 in werking treedt, zal het doorstroomrecht van toepassing zijn op de huidige eindexamenleerlingen.

Links

Gerelateerd nieuws