Eerste convenant hoogbegaafdheid getekend in Den Haag

Staatssecretaris Dijksma tekende onlangs in Den Haag het eerste convenant over hoogbegaafdheid in het basisonderwijs.

Naast de staatssecretaris zetten wethouder Sander Dekker (Onderwijs, Jeugd en Sport) en de gezamenlijke Haagse schoolbesturen hun handtekening onder het document. Doel is om excellentie in het primair onderwijs te stimuleren. Hiermee loopt de gemeente Den Haag voor op de rest van Nederland. Haagse basisscholen gaan de komende drie jaar vier pilot-projecten (Leonardo-concept, Plusklas, leerlingenzorg: signalering & handelingsplanning en digitale leeromgeving) opzetten om hoogbegaafde leerlingen beter tot hun recht te laten komen. Rijk en gemeente stellen daarvoor elk ongeveer 250.000 euro beschikbaar. Na de pilotperiode is het aan de schoolbesturen om een en ander voort te zetten, inclusief de financiering. Staatsecretaris Dijksma heeft in totaal tien miljoen euro uitgetrokken om uitblinkers in het basisonderwijs te stimuleren. Volgens haar presteert een op de tien leerlingen in het basisonderwijs onder zijn of haar niveau. “Ik ben daarom erg enthousiast over het initiatief van Den Haag om dit gezamenlijk aan te pakken”, aldus de staatssecretaris. Den Haag start als eerste met de vier proefprojecten; de bedoeling is om de opgedane kennis en ervaring landelijk in te zetten.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.