Vandaag komt in de ministerraad de reactie op het advies van de commissie Rinnooy Kan aan bod.

De eerste berichten luiden:

  • Budget voor inkorting van de carrièrelijnen en het invoeren van LB en LC functies in het PO, wat neerkomt op een salarisverhoging met gemiddeld 6,5%;
  • Voor elke directeur in het primair onderwijs een salarisverhoging van 275 euro per maand;
  • 20 miljoen euro ondersteunende functies, onder de voorwaarde dat de gemeenten er een zelfde bedrag bijleggen; het bedrag van 20 miljoen is voldoende voor 1500 fulltime conciërges/administratieve krachten.
  • Extra functies Lb en Lc;
  • Wijziging in de BAPO-regeling, met de bedoeling het aantal vrije dagen voor 52-jarigen en ouder te beperken. De regeling moet nog worden uitgewerkt.
  • Een scholingsfonds van 82 miljoen, waaruit kan worden geput voor de kosten voor scholing en voor vervanging.
  • Betere lerarenopleidingen en meer inzet voor opleiden in de school en aantrekken van meer zij-instromers.

    Er zijn nog veel onduidelijkheden over de exacte inhoud van de plannen van de minister. Bovendien moet eerst de ministerraad nog akkoord gaan. Het is daarom lastig nu al een eerste oordeel te geven over de voorstellen. Daarvoor hebben we meer informatie nodig. Die komt dit weekend ter beschikking. De AVS is heel benieuwd of de voorstellen voldoende tegemoet komen aan onze wensen voor structurele ondersteunende functies, een extra salarisverbetering voor directeuren van gemiddeld 8% en vermindering van de lastendruk. Wij zullen de voorstellen nadrukkelijk op deze drie onderdelen beoordelen. Zodra er iets bekend is berichten we hierover.
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws