Eerder afgewezen aanvragen Lerarenbeurs toch toegewezen

In hun berichtgeving maken de demissionaire ministers Slob en Van Engelshoven op 21 juli 2021 bekend dat eerder afgewezen aanvragen voor de Lerarenbeurs alsnog zijn toegewezen. In de ’Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs in verband met de toevoeging van een aanvullend subsidieplafond voor het studiejaar 2021–2022 voor leraren wiens aanvraag in 2021 eerder werd afgewezen’ maken zij dat bekend.

Op 30 juni 2021 zijn de subsidies verstrekt op grond van de Subsidieregeling lerarenbeurs. Er zijn in totaal 5.895 aanvragen gedaan voor de Lerarenbeurs en daarvan zijn 4.676 aanvragen toegekend. Er zijn 1.219 aanvragen afgewezen op grond van het bereiken van het subsidieplafond. In de Tweede Kamer is een amendement aangenomen dat regelt dat 17,1 miljoen euro extra beschikbaar wordt gesteld voor de Lerarenbeurs. Op grond van deze regeling worden de eerder afgewezen aanvragen alsnog toegekend.

De Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs in verband met de toevoeging van een aanvullend subsidieplafond voor het studiejaar 2021–2022 voor leraren wiens aanvraag in 2021 eerder werd afgewezen is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden