Eensgezind leidinggeven

Eensgezindheid in de organisatie, wie wil dat niet? Als er eens¬gezindheid is, is er veel mogelijk. Vanuit dit uitgangspunt las ik het boek ‘Eensgezind leiding geven’.
 
Visie, strategie en stijlen van leidinggeven botsen regelmatig met elkaar binnen de verschillende lagen in een onderwijsorganisatie. In het boek is het leren en de ontwikkeling van iedereen in de onderwijsorganisatie – van leerlingen tot bestuurders – als leidraad genomen. Vanuit deze bedoeling kozen auteurs Kees Vreugdenhil en Simon Ettekoven voor het idee van ‘eensgezind leidinggeven’. De publicatie is gestoeld op het gedachtegoed van onderwijskundige Alex van Emst.
 
Als schoolleider speel je een belangrijke rol in het brengen van meer eenheid in de onderwijsorganisatie. Elke leidinggevende streeft ernaar om eensgezind te werken aan veranderingen. Het gaat erom hoe je je team mee krijgt, ook al roepen bepaalde besluiten en voorgenomen plannen nog weerstand op. Eensgezind leiderschap helpt de collega’s in beweging te krijgen en daarna op koers te houden. Het principe is samen te streven naar mooie prestaties, vanuit een gedeelde en herkenbare visie en missie. Via eensgezind leiderschap kun je hier effectiever op sturen. Eensgezind leiderschap begint bij een prettige samenwerking met het team. De hele organisatie heeft daar profijt van.
 
De auteurs geven veel voorbeelden van hoe je samen met je collega’s vorm kunt geven aan eensgezind leiderschap. Hoe betrek je medewerkers bij besluitvorming? En wie krijgt daarbij welke verantwoordelijkheid? Daarin hebben Vreugdenhil en Ettekoven oude en nieuwe inzichten verwerkt. In de uitgave geven zij op een duidelijke manier antwoord op de volgende vragen:
  • Hoe maak je samen bruikbaar schoolbeleid?
  • Hoe ontwikkel je een professionele schoolcultuur?
  • Hoe pas je eensgezind leiderschap toe bij veranderingen en vernieuwingen?
 
Hoofdstuk 1 beschrijft waarom eenheid van leidinggeven een belangrijk principe is voor onderwijsorganisaties. In hoofdstuk 2 valt te lezen hoe missie, visie en strategie aan elkaar gekoppeld worden: wat drijft de organisatie? Wat vormt haar beeld van goed en toekomstgericht onderwijs? Hoe bereik je dat met eensgezind leidinggeven? Welke kenmerken bepalen een professionele cultuur? Vervolgens werken de auteurs in hoofdstuk 3 uit welk leiderschap bij voorgaande bedoeling past. De verschillende functies van – en verschillen tussen – managen en leidinggeven worden beschreven en helder toegelicht. Hoofdstuk 4 tot slot, gaat met veel voorbeelden in op de mogelijkheden en valkuilen van veranderingsprocessen door eensgezind leidinggeven in de hele onderwijsorganisatie. Ieder hoofdstuk eindigt met concrete reflectieve vragen die van toepassing kunnen zijn op je eigen werksituatie.
 
Het boek is een aanrader, omdat het vele oude inzichten en nieuwe inzichten helder beschrijft in de context van eensgezindheid. Als iedereen in de organisatie de focus van ‘eensgezind leidinggeven’ gebruikt in het dagelijks handelen, is het realiseren van veranderingen een proces van gezamenlijkheid. Dat wens je iedere onderwijsorganisatie toe.