Eenpitters een groep die er toe doet

Op 12 april 2006 was de officiële start van het eenpitterplatform. Met een bijeenkomst in ´t Spant in Bussum werd het signaal gegeven dat eenpitters een doelgroep waarmee ook rekening moet worden gehouden.

Dit zorgde er onder andere voor dat eenpitters als groep met specifieke eigen belangen en zorgen sterk onder de aandacht zijn gebracht van de landelijke organisaties. We hebben het daarbij ook over kleine besturen, dat wil zeggen besturen met twee of drie (niet al te grote) scholen. Tijdens door het platform georganiseerde bijeenkomsten, waarbij steeds ook een vertegenwoordiger van de AVS aanwezig was, is gesproken over de wensen en behoeften van de eenpitters. Ook voor de AVS vormen de eenpitters een belangrijke doelgroep. Dat blijkt onder andere uit het professionaliseringsaanbod en het op maataanbod specifiek voor eenpitters, zoals dat is opgenomen in de professionaliseringsgids van de AVS voor het schooljaar 2007-2008.

Nieuwe AVS-activiteiten voor eenpitters zijn het oprichten van een eenpitternetwerk, waarin sprake is van het uitwisselen van kennis en ervaring van de eenpitterdeelnemers, aangevuld met de inbreng van professionals vanuit de AVS.

Ook richt de AVS een eenpittter-community in, waardoor de deelnemers via internet met elkaar kunnen communiceren over eenpitteraangelegenheden, ervaringen en kennis kunnen uitwikkelen, vragen aan de AVS kunnen stellen, voorstellen kunnen doen voor belangenbehartiging enz. Een soort virtueel netwerk, dus.

Daarnaast is de AVS druk doende met het ontwikkelen van instrumenten op het terrein van administratie, personeelsbeleid en financieel management, ook speciaal voor eenpitters.

Bovendien bevat Kadernieuws sinds een aantal maanden een pagina voor eindverantwoordelijk management, waaronder ook de eenpitters zijn begrepen.

Voor de AVS zijn de leden die werken bij of voor een eenpitters dus van oudsher een belangrijke doelgroep.

Directeuren / eindverantwoordelijken van eenpitters die meer informatie willen en/of die zich willen aanmelden voor een van de eenpitteractiviteiten kunnen een e-mail sturen naar eenpitters@avs.nl.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.