Eenmalig bedrag voor doorstroom leerkrachten po naar vo

Voor het schooljaar 2007-2008 is 5 miljoen beschikbaar om 200 leerkrachten po te laten zijinstromen naar vo-scholen. Het aanvraagformulier voor deze subsidie moet voor 16 juli 2007 worden ingediend.

Oktober 2006 besloot de Tweede Kamer via het Amendement De Vries eenmalig 200 leerkrachten primair onderwijs via de weg van zij-instroom in het beroep door te laten stromen naar scholen in het voortgezet onderwijs. Het doel van de subsidie is deze doorstroming te bevorderen. Speciale aandacht gaat uit naar scholen in het voortgezet onderwijs in steden en wijken waar sociaal-maatschappelijke problemen cumuleren, zoals Leerplusarrangementscholen. Zij krijgen ook voorrang bij het verdelen van de gelden. Om in aanmerking te komen voor een subsidiebedrag van € 25.000,00 per zij-instromer, moet het aanvraagformulier worden ingediend bij het CFI. De aanvrager is het bevoegd gezag van een school voor het voortgezet onderwijs of van een agrarische opleidingscentrum.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.