Een vijfde basisscholen stelde geen conciërge aan

Ruim 20 procent van de basisscholen die loonkostensubsidie hadden gekregen om een conciërge aan te kunnen stellen, moet dat geld terugbetalen. Gebleken is dat ze niet aan de voorwaarden voldeden om voor die subsidie in aanmerking te komen. Het gaat om in totaal 547 afwijzingen. Het is het ministerie van OCW niet duidelijk waarom scholen geen conciërges hebben aangesteld. Dit meldt de Besturenraad naar aanleiding van informatie die OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd in antwoord op vragen over de begroting 2009.

547 aanvragen afgewezen
Op basis van de aanvragen voor loonkostensubsidie was aan 2.501 basisscholen al een voorlopige subsidie toegekend. Zodra men aan de voorwaarden had voldaan zou de subsidie definitief worden. Van de 2.501 scholen waren er 547 die niet aan de eisen voldeden; van hen is de subsidie teruggevorderd.

Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat de school een akte moet kunnen overleggen dat de conciërge daadwerkelijk voor onbepaalde tijd is aangesteld. Dit om te voorkomen dat het geld voor andere doeleinden wordt ingezet. Het overgrote deel van de afgewezen basisscholen heeft geen akte opgestuurd. Waarom weet OCW niet. In 2010 komt er een nieuwe mogelijkheid voor scholen om zich alsnog aan te melden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.