Eén sectororganisatie PO vanaf 1 januari 2008

Op 5 april jongstleden troffen de AVS en de besturenorganisaties elkaar opnieuw om te bezien hoe een gedeelde visie op de te creëren sectororganisatie voor het primair onderwijs bereikt kan worden. Van belang was onder andere de uitkomst van de ledenvergadering van de Bond KBO, die tot dat moment nog geen uitspraak had gedaan. Gelukkig hebben ook de leden van deze bond massaal gekozen voor een moderne sectororganisatie, met een rechtstreekse aansluiting van de onderwijsinstellingen.

Tijdens de bijeenkomst op 5 april is een verklaring voorbereid. Hierin kondigen de organisaties aan dat er op 1 januari 2008 een sectororganisatie voor het primair onderwijs van start zal gaan. Daarvoor wordt momenteel een stuurgroep ingericht, die op hoofdlijn de voortgang van het totstandkomingsproces zal bewaken. De stuurgroep staat onder voorzitterschap van Leo Lenssen en bestaat uit de directeuren/voorzitters van de betrokken organisaties. Namens de AVS zal Ton Duif deze rol op zich nemen.

Naast de stuurgroep wordt een projectgroep ingericht die zal bestaan uit vertegenwoordigers vanuit het veld (drie bestuurders en drie schoolleiders) en zes personen aangewezen door de AVS en de besturenorganisaties. Namens de AVS zal Michiel Wigman in deze projectgroep participeren. De opdracht aan de projectgroep stelt de stuurgroep eind april vast. De volgende zaken worden naar alle waarschijnlijkheid in deze opdracht verwerkt:

Missie en taken van de sectororganisatie
– Organisatorische inrichting
– Financiering
– Aard en vorm van lidmaatschap
– Positie van schoolleiders
– Communicatie
– Meer exacte tijdslijnen

De projectgroep zal regelmatig een beroep doen op derden om daarmee de voortgang van het proces te versnellen. De ambitie is om voor het eind van dit kalenderjaar zover te zijn dat de sectororganisatie in oprichting op 1 januari 2008 van start gaat.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.