Dr. Brent Davies – een van de sprekers op het AVS-congres in maart 2013 – legt uit waarom hij zijn hele beroepsleven heeft gewijd aan educatief leiderschap: ‘‘Als je de manier kunt veranderen waarop schoolleiders denken en werken, heb je een directe impact op de levens van kinderen. Ik kom op veel scholen en zie dat daar waar effectieve schoolleiders werken, kinderen meer worden geïnspireerd. Daarom is educatief leiderschap voor mij een sleutelbegrip.’’

congres2013_beeldmerk_klein_nb.pngMeer Brent Davies
op het AVS-congres 2013

In zijn plenaire sessie op het AVS-congres op 15 maart 2013 spreekt Brent Davies verder over strategische processen, methoden en leiderschap. De combinatie van een effectieve kortetermijnaanpak met langere termijn strategische ontwikke ling is volgens hem de sleutel tot duurzame groei en verbete ring voor scholen. Davies baseert zich op nationaal en inter nationaal onderzoek en heeft succesvolle strategische benaderingen bestudeerd en bekeken welke kritische succesfactoren daaraan hebben bijgedragen. Op de plenaire sessie volgt een verdiepende workshop hierover. Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2013

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws