Bijna 20 procent van de schoolleiders is ontevreden over de organisatie van de middagpauze en ziet de negatieve gevolgen hiervan terug in de klas. Dit blijkt uit onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en stichting Lunchen op School (LoS). De kwaliteit van de overblijfmedewerkers en het aanbod van activiteiten voor leerlingen worden als belangrijkste verbeterpunten gezien.

Professioneel, aantrekkelijk en betaalbaar. Dat is voor veel scholen het ideaalplaatje voor de middagpauze. Maar zo ver is het nog niet, blijkt uit het onderzoek waarvan de resultaten worden gepubliceerd in Kader Primair, dat aanstaande zaterdag 1 juni verschijnt. Ruim de helft van de scholen organiseert de pauze zelf, dit zijn vooral de kleinere scholen tot tweehonderd leerlingen. De meeste doen hiervoor een beroep op de ouders. Slechts een kwart kiest voor volledige uitbesteding aan professionals, meestal van een zelfstandige kinderopvangorganisatie. Een op de vijf scholen maakt gebruik van een continurooster en deze scholen organiseren de pauze meestal zelf.

Een vijfde deel van de schoolleiders geeft de tussenschoolse opvang een onvoldoende. Volgens het merendeel van deze groep heeft het overblijven een nadelige invloed op het welbevinden van leerlingen (84 procent) en vormt het een belasting voor het hele team (63 procent). Ontevreden scholen met een continurooster zetten de teambelasting op nummer 1, gevolgd door minder werkplezier van leerkrachten en daarna het welbevinden van leerlingen.

Ouders betalen gemiddeld € 1,90 per keer. De kosten liggen bij volledige uitbesteding op € 2,60 per keer, terwijl die bij het zelf organiseren op € 1,60 liggen. Bij het zelf organiseren besteden de medewerkers van de school wekelijks gemiddeld 3,3 uur aan de overblijf. Omgerekend is dit zo’n 3.000 euro personeelskosten per school per jaar. Opmerkelijk is dat 40 procent van de schoolleiders er niet van op de hoogte is dat de overheid in de lumpsum jaarlijks € 24,77 per leerling voor de tussenschoolse opvang beschikbaar stelt. Ouders zouden de kosten van het overblijven moeten betalen, vindt dan ook het merendeel van de schoolleiders uit het onderzoek.

Sinds 2006 zijn schoolbesturen verplicht om tussenschoolse opvang aan te bieden. Ook moet inmiddels ten minste de helft van de overblijfmedewerkers hiervoor geschoold zijn. Deze maatregelen zijn bedoeld om de kwaliteit van de overblijf te verhogen.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws