ABP Klantsupport helpt persoonlijk
Het beantwoorden van vragen van medewerkers over hun pensioen is niet altijd even gemakkelijk. ABP biedt daarom een nieuwe service: ABP Klantsupport. Een medewerker van ABP Klantsupport bespreekt bijvoorbeeld met een leerkracht zijn of haar toekomstige fi nanciële situatie in relatie tot pensioenen, verzekeringen en sociale zekerheid.

Door de toenemende behoefte aan individuele begeleiding biedt ABP deze nieuwe vorm van dienstverlening. Eén op één gesprekken over pensioen en alles wat daar direct mee te maken heeft. Klanten van ABP krijgen zo op een prettige manier in een half uur beter inzicht in hun financiële situatie, nu en in de toekomst.

De ABP gesprekspartner geeft:
o op een begrijpelijke manier deskundig antwoord op vragen;
o informatie over het doel van het pensioenoverzicht en de basisgegevens;
o informatie over hiaten – mede aan de hand van de inzichten van de klant – in de wettelijke en bovenwettelijke pensioenvoorzieningen;
o de mogelijkheden aan om aanwezige hiaten te dichten.

Ik twijfelde of het allemaal mogelijk was “Ik, Guido Langen, ben leidinggevende op een basisschool. Door mijn jarenlange ervaring, maar ook door mijn contacten met ABP, kan ik mijn collegas op school redelijk goed informeren over wat er speelt rondom pensioenen en alles wat daarbij komt kijken. Sinds de nieuwe pensioenregelgeving in 2006 en de mogelijkheden die het ABP KeuzePensioen biedt, denk ik erover na om veel eerder dan gepland helemaal of voor een deel te stoppen. Ik wil niet eeuwig blijven werken. Maar ik twijfelde over of het allemaal mogelijk is. Op het AVS congres raakte ik toevallig in gesprek met een medewerker van ABP Klantsupport. Haarfi jn kon deze mijn pijnpunten analyseren. Door zijn kennis en visie kreeg ik meteen een beter inzicht in alle consequenties. s Avonds thuisgekomen heb ik met mijn vrouw knopen doorgehakt. Ik kies na dit schooljaar al voor ABP Keuzepensioen en ik ga nog maar voor de helft werken. Op die manier begin ik dus al een beetje af te bouwen. Op school zijn ze aardig verrast. Een paar collegas wilden graag ook meer informatie hebben van een echte specialist. Meteen heb ik die week gebeld met ABP Klantsupport, en een afspraak gemaakt.”

Bron
Kader Primair 8 – april 2007

Meer informatie
Schoolleiders kunnen bij hun personeel inventariseren of er belangstelling is voor een gesprek met ABP Klantsupport. Deze heeft indien nodig kant en klare informatie voor in een personeelsblad of op internet/intranet. Neem voor meer informatie contact op met de ABP Adviesdesk, tel. 045-5796556.

Tekst Frans Butink, ABP

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws