Een op drie scholen geeft bij twijfel hoger advies

Een derde past schooladvies niet aan

De gemiddelde standaardscore van leerlingen uit groep 8 die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt, bedraagt dit jaar 535,0. Dat is 1,1 punt lager dan in 2019. Uit onderzoek van de Inspectie blijkt dat een derde van de scholen vaker dan voorheen de adviezen bij twijfel hoger heeft laten uitvallen. Ook blijkt uit dit onderzoek dat een derde van de onderzochte scholen aangeeft dat ze geen adviezen bijstellen.

De onderwijsinspectie wijst erop dat scholen wel verplicht zijn om adviezen te heroverwegen als een leerling een hoger toetsadvies krijgt dan het schooladvies. Zij geeft aan dat het mogelijk is dat bij een deel van de leerlingen hun capaciteiten onvoldoende in beeld zijn gekomen, doordat het advies in grotere mate op ‘zachte kenmerken’ tot stand is gekomen. Voor deze leerlingen is het van groot belang dat  schooladvies wordt heroverwogen als het toetsadvies daar aanleiding toe geeft. 

Dat scholen werk maken van deze heroverweging is dit jaar van extra groot belang, aldus de inspectie. Door de coronacrisis was het voor scholen dit jaar uitdagender om het schooladvies tot stand te brengen. Zo beschikten de scholen voor deze groep-8-leerlingen over minder actuele toetsgegevens dan gebruikelijk. Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat de scholen dit op verschillende manieren hebben opgevangen.

Uitslag eindtoets

De gemiddelde standaardscore van leerlingen uit groep 8 die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt, bedraagt dit jaar 535,0. Dat is 1,1 punt lager dan in 2019. In 2020 ging de eindtoets in groep niet door vanwege de coronacrisis.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) meldt dat er dit jaar vanwege de coronamaatregelen in het primair onderwijs sprake is van een ‘kleine, maar aantoonbare leervertraging’. Daarom zijn de grenzen van de toetsadviezen bijgesteld, ‘zodat leerlingen het best passende advies krijgen, ondanks de omstandigheden’.

Links