Hoeveel vacatures kende uw scho(o)l(en) het afgelopen schooljaar? En hoe moeilijk was het om deze ingevuld te krijgen? Evenals vorige jaren vroeg de AVS haar leden in september en oktober naar de vacatures in het schooljaar 2002-2003. We waren aangenaam verrast door het grote aantal respondenten, die wij van harte danken voor hun medewerking.

ergeleken met vorig jaar lijkt de situatie voor de directievacatures in het cursusjaar 2002-3003 te verslechteren. Aanzienlijk meer vacatures konden niet op de geplande datum worden vervuld. Het vinden van een leerkracht lijkt iets makkelijker geworden.

Het is inmiddels de vijfde keer dat de AVS de directies van scholen benadert en vraagt naar de invulling van vacatures. Eerdere onderzoeken werden gepubliceerd in Kader Primair van juni 1999 en november 2000 en in Kadernieuws van november 2001 en november 2002. Omdat (bovenschoolse) directeuren steeds weer tijd vrij maken voor het invullen van de vragenlijst kunnen we een goed beeld geven van de stand van zaken en trends over de afgelopen jaren.

Dit jaar was de vragenlijst voor het eerst helemaal digitaal. Helaas had de opzet had enkele schoonheidsfoutjes – de vragenlijst liet je vragen overslaan als deze in de eigen organisatie niet van toepassing waren, maar bij het afsluiten werd dan gemeld dat het antwoord op de betreffende vraag ontbrak – waarvoor onze excuses. Van de vrije invulvelden is uitgebreid gebruik gemaakt. In dit verslag vindt u een aantal van die opmerkingen terug, omdat ze vaak heel helder maken waar u in uw werk tegenaan loopt.

Directievacatures

Net als vorig jaar was ook nu de eerste vraag: ‘is het gelukt om nieuwe directeuren te krijgen?’. Deze vraag werd alleen voorgelegd aan de bovenschoolse managers. 79 bovenschools managers reageerden op de vragenlijst, samen vertegenwoordigen zij 863 scholen. Dat is een verdubbeling van het aantal respondenten ten opzichte van vorig jaar: toen reageerden 40 bovenschools managers op de vragenlijst, die 360 scholen vertegenwoordigden.( Voor de volledigheid: in 2001 hadden de onderzoeksresultaten betrekking op 349 scholen, in 2000 op 239 scholen en in 1999 op 1045 scholen.) De 79 bovenschools managers hebben in het cursusjaar 2002-2003 te maken gehad met 122 vacatures voor een directeursfunctie, 44 adjunct-vacatures, 14 vacatures voor een nieuwe bovenschools manager en 22 vacatures voor een locatieleider. Het invullen van de vacatures kostte erg veel moeite: in ruim tweederde van de gevallen konden scholen niet op de ingangsdatum van de vacature een nieuwe directeur aanstellen, en in bijna evenveel gevallen konden ze adjunct-vacature niet bijtijds invullen. Wanneer je de cijfers vergelijkt met die van eerdere jaren valt op dat het vervullen van vacatures in de directie het afgelopen jaar aanzienlijk lastiger was dan eerdere jaren, met uitzondering van de ‘top’ in 2000-2001 bij de directeursfuncties. Het invullen van de functies van bovenschools directeur was het afgelopen jaar extreem lastig. Het gaat weliswaar maar om 14 vacatures, maar hiervan zijn slechts 2 op het bedoelde moment ingevuld. Het invullen van de vacatures aan het begin van dit schooljaar was ook erg moeilijk, aldus onze respondenten. De vraag ‘hoeveel vacatures voor directiefuncties waren er aan het begin van dit schooljaar binnen uw bestuur en hoeveel daarvan werden op die dag ook ingevuld?’ gaf het volgende beeld (we plaatsen het naast de gegevens van vorig jaar): Ruim driekwart van de besturen (77%) heeft niet op de gestelde tijd een nieuwe directeur kunnen benoemen, nog niet de helft vond op tijd een adjunct, slechts bij 42% werd een nieuwe bovenschools manager op de ingangsdatum van de vacature aangetrokken en 63% van de vacatures voor locatieleiders bleef (tijdelijk) niet ingevuld.

De invulling van de vacatures voor directeuren kost erg veel moeite. We hebben daarom ook aan de bovenschools managers gevraagd wat zij in 2002-2003 hebben gedaan om de vacante plek tijdelijk op te vullen. Men kon daarbij kiezen uit de mogelijkheid dat de adjunct van de school langdurig vervangt (meer dan 3 maanden), dat de bovenschools manager dat misschien zelf doet, dat een van de zittende directeuren de vacante school ‘erbij’ neemt, of dat een interim directeur het overneemt.
Meerdere antwoorden waren hier mogelijk.

Zie de bijlage voor de resultaten.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws