Een lastige taak, die buitenschoolse opvang?

Sommige scholen zien de plicht als een uitgelezen kans om op een vernieuwende manier invloed uit te oefenen op de opvang. Vier inspirerende voorbeelden.

Tekst: Lisette Blankestijn

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.