In het hele land is de ontwikkeling en realisatie van kindcentra zichtbaar. Het is een duidelijke trend die volop in de belangstelling staat. Er ontstaan allerlei samenwerkingsvormen tussen onderwijs en kinderopvang, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Er is ook al veel over geschreven. Begin 2017 kwam daar nog een praktisch en inspirerend boekje bij.

De schrijvers Yvette Vervoort en Job van Velsen werken al jaren aan de ontwikkeling van brede scholen en kindcentra. In hun publicatie ‘Een kindcentrum’ stellen ze de vraag waarom je dat zou willen en hoe je dat kunt realiseren. Naast praktische en oplossingsgerichte tips geven de auteurs ook een doorkijkje in de wet – en regelgeving en de bestaande knelpunten. Het uitgave is inspirerend voor iedereen die in of met onderwijs en kinderopvang werkzaam is, zoals bestuurders, ondernemers, managers, schoolleiders, directeuren, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, beleidsmedewerkers van gemeenten en casino real vertegenwoordigers van medezeggenschapsraden en oudercommissies. Vervoort en Van Velsen geven een doorkijkje in alle ontwikkelingen die organisaties ertoe zetten de vraag te stellen: hoe realiseren we een kindcentrum: waarom en hoe? het onderwijs anno 2017? Op een duidelijke manier wordt de context waarin onderwijs en kinderopvang zich begeven, beschreven. Alle veranderingen brengen uitdagingen en vragen met zich mee. De publicatie geeft een mooi beeld hiervan, inclusief kansen en mogelijkheden, do’s en don’ts. Centraal staan de vragen waarom, hoe en wat. In ieder hoofdstuk wordt de theorie nader geduid met veel praktijkervaringen. De schrijvers slagen erin om de lezer op heldere en enthousiaste wijze nieuwsgierig te maken. De kracht van de uitgave schuilt in het duidelijke taalgebruik en de inspirerende praktijkvoorbeelden. Ik raad iedereen die in het onderwijs of de kinderopvang werkzaam is deze publicatie te lezen. Het inspireert, enthousiasmeert en laat zien dat het proces om te komen tot een kindcentrum een uitdaging is die de moeite waard is. 

Een kindcentrum. Waarom zou u dat willen & hoe kunt u dat realiseren? Yvette Vervoort en Job van Velsen, januari 2017,
www.bredeschool.nl

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd