De AVS kijkt terug op een jaar met acties, media-aandacht en intensieve cao-onderhandelingen waarin de volgende (tussen)resultaten zijn bereikt:

  • Er is een brede internetconsultatie geweest vanuit de cao-tafel om te komen tot nieuwe functiereeksen voor adjunct-directeuren, directeuren po, directeuren so, directeuren integrale kindcentra en directeuren samenwerkingsverbanden. Deze zijn vastgesteld, maar zijn pas toepasbaar bij een cao-akkoord. Hierbij horen dan nieuwe schalen zoals D11, D12 en D13 en A10, A11 en A12.
  • Er is brede erkenning en begrip voor de zwaarte, rol en verantwoordelijkheden van de directeur. Dit wordt zichtbaar in de nieuwe functiebeschrijvingen, maar wordt ook erkend in het recent verschenen rapport ‘Verkenning schoolleiders’ van het Arbeidsmarktplatform PO en de AVS heeft een belangrijke inbreng aan nagenoeg alle overlegtafels.
  • Er is brede erkenning gekomen voor het schoolleiderstekort, de toenemende druk op schoolleiders en onze inspanningen voor een eerlijk salaris. Afgelopen week besteedden onder meer EenVandaag en EditieNL met medewerking van AVS aandacht aan de situatie.
  • Er staan specifieke vraagstukken en de doorwerking van maatregelen voor het speciaal onderwijs op de agenda. Zie de gezamenlijke oproep op 5 juli 2019 van de sociale partners aan minister Slob tot een noodinvestering.
  • Er zijn dit schooljaar honderden schoolleiders verder geprofessionaliseerd met een leergang of opleiding via AVS. Zij beoordeelden de leergangen met een gemiddelde van 8,6.
  • Er zijn meer dan 7.000 vragen binnengekomen bij de AVS Helpdesk. Veel van deze vragen hadden betrekking op de rechtspositie, juridische ondersteuning en cao. De service is gemiddeld met een 8,4 beoordeeld.
  • Er komt een landelijke agenda voor schoolleiders, waarbij de AVS met andere partners uit het veld en met het ministerie van OCW de handen ineen slaat. Komend schooljaar krijg je de gelegenheid om hier invulling aan te geven in je eigen regio.

Ook volgend schooljaar gaat de AVS door om tot een duurzame, goede en passende realisatie van jouw belangen te komen. Jouw vragen en bemoedigende reacties, helpen ons daar dagelijks bij. Voor vragen of opmerkingen, neem je contact op via onze helpdesk: helpdesk@avs.nl.
 
Wat de AVS voor jou kan betekenen
De AVS maakt zich sterk voor jouw collectieve belangen bij politici en beleidsmakers, jouw juridische ondersteuning, jouw professionele ontwikkeling, jouw nieuws en vakinformatie. Als lid van de AVS ben je onderdeel van een landelijk en Europees netwerk van schoolleiders en kun je meedenken over ontwikkelingen in de sector, het vak en het beleid van AVS via peilingen, commissies of de ledenraad. Lid worden: www.avs.nl/lidworden

Gerelateerd nieuws