Basisschooldirecteur Cordula Rooijendijk hield een jaar lang een dagboek bij van haar belevenissen als schoolleider van Montessorischool De Amstel, een school met een zeer diverse leerlingpopulatie. Naast dagelijkse beslommeringen komen ook grote vraagstukken voorbij. Zo houdt ze onder andere een pleidooi voor een vierdaagse schoolweek.

Het leven van een basisschooldirecteur is bepaald niet saai of voorspelbaar. Leerlingen hebben aandacht nodig, een leraar meldt zich ziek, er moet een nieuw schoolplan worden geschreven. En dat zijn dan alleen nog maar de dagelijkse bezigheden. Rooijendijk schreef het boek om het grote publiek een inkijkje te geven in de gang van zaken op een basisschool, maar ook om de knelpunten in het onderwijs te benoemen. Zo kampt ook Montessorischool De Amstel met een lerarentekort, de grootste stressfactor van veel schoolleiders. Volgens Rooijendijk wordt er nog te veel door het team opgevangen, waardoor het probleem niet in volle omvang zichtbaar wordt. In een interview met Het Parool zegt ze: “Misschien moeten we het maar een keer laten klappen. Blijkbaar moet er eerst een ramp gebeuren voordat mensen in actie komen.”

Ook andere ‘zware’ onderwerpen mijdt Rooijendijk niet. Zo vertelt ze over de vluchtelingenkinderen die op de school les krijgen. Kinderen die een normaal leven proberen op te bouwen, maar door instanties van hot naar her worden gesleept en zomaar ineens van school verdwijnen omdat ze opnieuw asiel in Italië moeten aanvragen. Of kinderen die thuis te maken hebben met geweld of verwaarlozing, voor wie een oplossing gevonden moet worden.

In het boek houdt Rooijendijk een pleidooi voor een vierdaagse schoolweek, met iets langere lesdagen zodat het verplichte aantal uren gewoon wordt gehaald. Voor leraren zou een lesvrije dag betekenen dat ze zich verder kunnen professionaliseren, lessen ontwerpen, praktijkonderzoek doen en administratieve taken uitvoeren. Ook voor leerlingen zou een lesvrije dag goed zijn: een adempauze in een druk programma, het wegwerken van taalachterstanden of een mogelijkheid om mee te doen aan sport- en cultuurprogramma’s. Minister Arie Slob reageerde sympathiek op haar ideeën, maar tot haar teleurstelling bleef het daarbij.

Rooijendijk werkt inmiddels als plaatsvervangend rector op een school voor voortgezet onderwijs in Bergen.

Een jaar uit het leven van een basisschooldirecteur, Cordula Rooijendijk, uitgeverij Atlas Contact, augustus 2020, ISBN 978-90-45040-91-2

Kader Primair
Dit artikel heeft in Kader Primair gestaan. AVS-leden ontvangen Kader Primair maandelijks op de mat. Nog geen lid? Bekijk hier eerder verschenen nummers, word lid en ontvang voortaan ook iedere maand een kersvers exemplaar in de brievenbus!

Gerelateerd nieuws