Iedereen is erbij gebaat als leraren vol energie en gemotiveerd terugkomen uit een gesprek met hun leidinggevende. In deze nieuwe eendaagse training, gebaseerd op de wetenschappelijke kennis van de progressiegerichte en waarderende aanpak, leren deelnemers deze gesprekken voor te bereiden, te voeren en te evalueren.
 
Paul ’t Mannetje, samen met Mil van Beek trainer van de eendaagse, schetst de aanleiding voor de training: “In een artikel in de Volkskrant werd het faillissement van functionerings­gesprekken aangekondigd. Hierin stond dat veel medewerkers gedemotiveerder uit gesprekken komen dan ze erin gingen. Oorzaak? De focus ligt op wat er niet goed gaat in plaats van op groei.”
Dit krantenartikel streek tegen de haren in van ‘t Mannetje, wiens gedachtengoed juist gericht is op talentontwikkeling, waarderend onderzoeken en progressiegericht werken. “De meeste progressie boek je vanuit je sterke punten. Bij een positieve waardering is de kans groter dat je zelf initiatieven ontwikkelt. Uit wetenschappelijk onderzoek, en ook uit de praktijk van onze schoolbezoeken, weten we dat dit goed werkt. De standaard formats van HR-gesprekken hebben we allemaal vertaald naar ons gedachtegoed en (deels) bij scholen getest.”
 
Tijdens de training wordt vooral het beproefde format geoefend. “Deelnemers leren zo’n gesprek voor te bereiden, te starten en hoe je feedback geeft. Allemaal in aparte deeloefeningen. Daarna delen we ervaringen met de groep. Tot slot kijken we pas of de theorie of een model aanvullend is op wat we al doende nog niet ontdekt hebben.”
Na afloop van de dag hebben de deelnemers een persoonlijk plan op papier gezet. “Ze formuleren actiepunten over hun eigen rol en ontwikkeling, hun persoonlijke voornemens en acties met betrekking tot hoe ze deze gesprekken gaan voeren. Ook hier ligt het accent op waar je goed in bent en het slim omgaan met je zwakkere punten.”
In de eendaagse, die gericht is leidinggevenden die collega’s begeleiden of coachen, ervaren deelnemers vooral wat een positief waarderend ontwikkelgesprek oplevert. “De energie die je voelt is heel anders dan in de meest gangbare gesprekken. Uit de resultaten blijkt dat medewerkers in de praktijk echt positieve stappen zetten. De leraar krijgt meer eigen regie.” Wat ook aansluit bij actuele kennis over basisbehoeften als autonomie, meesterschap (vakmanschap) en verbinding (visie/missie en verbinding met anderen). “Een leraar wil de ruimte en het vertrouwen krijgen om zijn vak uit te oefenen en wenst geen voortdurende controle en verantwoording.”
 
Doelgroep: leidinggevenden en iedereen die begeleidt, coacht en collega’s ondersteunt.
Data: 16 januari, 10 april, 3 oktober of 6 december 2018
Schoolleidersregister PO: informeel leren
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/pwo

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws