Het schooljaar is weer begonnen. Meestal is dit een moment van verwachting. Een frisse start met zin in nieuwe dingen die komen gaan. Voor een aantal leerlingen is het ook spannend. Starten bij een nieuwe leraar, starten in je laatste jaar basisschool en toewerken naar de eindtoets. Of beginnen in de brugklas. En in een aantal gevallen ook starten op een plek waar je niet gedacht had te zullen zijn. Soms veroorzaakt door migratie, verhuizing of andere persoonlijke omstandigheden. Maar soms ook door noodzakelijke plaatsing op een school in verband met het ontvangen van Passend onderwijs. Of door op een ander niveau of juist helemaal niet toegelaten te zijn op de vo-school van advies of keuze. Verder kunnen een versnelling of vertraging in het eigen leerproces of het krijgen van thuisonderwijs aan de orde zijn. Een aantal leerlingen komt ook niet op school. Vanwege ziekte of een calamiteit, maar soms ook door allerlei omstandigheden waardoor zij langere of kortere tijd thuis zijn komen te zitten. Er zijn nog altijd rond de vijftienduizend thuiszitters in ons land. Dat is een flinke groep. Er wordt hard gewerkt om voor alle leerlingen het recht op Passend onderwijs – al dan niet in combinatie met zorg – in te vullen. Vanuit het ministerie van OCW wordt dit extra ondersteund.

Als schoolleider bent u een belangrijke schakel om onderwijs voor deze leerlingen mogelijk te maken. Soms betekent dit dat u veel vraagt van uzelf en uw team in het belang van deze leerling die uw steun nodig heeft. Dan is al uw inspiratie en competentie nodig, want ongewone vraagstukken vragen vaak om ongewone oplossingen. Het vraagt een koppeling van uw passie en professionaliteit om het verschil te kunnen maken. Want uiteindelijk willen we toch aan het begin van het schooljaar ieder kind op de goede plek in ons onderwijs zien.

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over haar visie op het funderend onderwijs op www.avs.nl/vereniging/vandevoorzitter.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd