Een derde van de schoolbesturen in het po en ruim een derde van de schoolbesturen in het vo werkt samen met andere schoolbesturen vanwege de leerlingendaling als gevolg van de bevolkingskrimp. Dit blijkt uit de quickscan leerlingendaling po en vo van onderzoeksbureau Oberon dat onlangs is gepubliceerd door het ministerie van OCW.

In de quickscan, waarbij 2015 wordt vergeleken met 2016, heeft Oberon metingen gedaan bij schoolbesturen in het po en vo en bij gemeentes en provincies. Naast de scholen die al samenwerken is nog eens 20 procent in het po dat van plan, en 16 procent in het vo. De samenwerking krijgt vorm op verschillende wijze. In het po ligt de nadruk op het stimuleren van uitwisseling van kennis en ervaring tussen medewerkers van verschillende besturen, een gezamenlijke vervangingspool en deelname aan het regionaal transfercentrum. In het vo wordt het stimuleren van uitwisselen van kennis en ervaring tussen medewerkers van verschillende besturen veruit het meest genoemd als invulling van de samenwerking (63 procent). Ook het bundelen van de facilitaire diensten (21 procent) en het uitwisselen van docenten (20 procent) gebeurt redelijk vaak.

Inzet leerlingendaling
Zowel bij po- als vo-besturen is de inzet op leerlingedaling gelijk gebleven (59 procent in po, 54 procent in vo). In het po is bij een vijfde (21 procent) de inzet groter geworden en bij een klein deel (8 procent) van de schoolbesturen minder. In het vo is bij een grote groep (44 procent) de inzet groter geworden en bij slechts 1 procent van de schoolbesturen werd deze minder. De redenen voor meer inzet komen in po en vo overeen, onder andere dat informatie-uitwisseling met collega-besturen (41 procent in po en 37 procent in vo) en het als prioriteit benoemen binnen het bestuur (35 procent in po en 22 procent in vo) hebben bijgedragen aan een verhoogde inzet.
 
De metingen zijn uitgevoerd om te bepalen of een regio zich bewust is van de leerlingendaling en/of zich voorbereidt op de leerlingendaling en met welke partijen de regio eventueel overlegt en/of samenwerkt.
 

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws