Een derde kinderen met dyslexie heeft slaapprobleem

Een derde van alle kinderen met dyslexie heeft problemen met ´s avonds in slaap vallen, één op de vier slaapt onrustig en één op de vijf wordt `s morgens te vroeg wakker. Ook is er onverwacht veel sprake van lusteloos gedrag. Dit blijkt uit onderzoek van het IWAL Instituten voor Dyslexie naar de sociaal-emotionele gevolgen van dyslexie bij kinderen tussen 7 en 13 jaar.

Bijna de helft van de kinderen met dyslexie is erg zenuwachtig als er gepresteerd moet worden, het stellen van vragen in de klas levert voor ruim een kwart angst en stress op en één op de vier kinderen heeft regelmatig last van buikpijn. Door dyslexie hebben kinderen een laag zelfvertrouwen. Het feit dat 16 procent regelmatig lusteloos gedrag vertoont, is opmerkelijk. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt namelijk dat kinderen de bovenbouw van de basisschool als een zeer gelukkige periode beschouwen. Het onderzoek, waaraan 140 ouders hebben meegewerkt, is gebaseerd op gegevens die 25 jaar lang door het IWAL zijn verzameld.

Volgens het IWAL is het een sterk onderbelicht probleem dat in de basisschoolleeftijd kan leiden tot meer stress, problemen met aandacht, geheugen, probleemoplossend vermogen in de klas en tot een verslechtering van de schoolprestaties. Daarom gaat het instituut hier in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam verder onderzoek naar doen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.