Steeds meer basisscholen stappen over op andere lestijden, blijkt uit onderzoek van DUO onderwijsonderzoek & advies onder 400 basisscholen. Het continurooster en het vijf-gelijke-dagenmodel zijn het populairst en worden elk door ongeveer een kwart van de basisscholen gebruikt.

Bijna twee derde van de basisscholen (62 procent) werkt niet langer met traditionele schooltijden: 26 procent kiest voor het continurooster en 24 procent kiest voor het vijf-gelijke-dagenmodel. Slechts 8 procent kiest voor het Hoornse model, waarbij kinderen naast woensdag-  ook vrijdagmiddag vrij zijn.
De afgelopen tien jaar is het aantal scholen dat nog met het traditionele lesrooster werkt gedaald van ruim driekwart naar 37 procent. Volgens schoolleiders zijn de belangrijkste redenen hiervoor: regelmaat en rust, het moeite hebben met het vinden van voldoende vrijwilligers voor de middagpauze en de voorkeuren van ouders zelf.

Peiling AVS
Uit een peiling van de AVS in 2019 bleek dat 80 procent van de basisschooldirecteuren flexibeler wil omgaan met de lestijd. Zij willen kunnen afwijken van vaste vakanties en de vijfdaagse schoolweek, om zo het onderwijs beter op individuele leerlingen af te stemmen. AVS-voorzitter Petra van Haren geeft aan dat een wettelijk vastgestelde minimale onderwijstijd, verplichte vijfdaagse schoolweek en vaste vakanties ‘niet meer van deze tijd’ zijn. Vooral het speciaal onderwijs heeft veel baat bij meer flexibiliteit, aldus Van Haren.
 
Experiment flexibele onderwijstijden
Minister Slob is nog een andere mening toegedaan. Vorig jaar zette hij een punt achter een experiment waarbij elf basisscholen sinds 2011 hun lessen flexibel mochten indelen. Reden hiervoor waren de ‘ernstige kwaliteitsproblemen’ bij drie scholen en het voortijdig terugtrekken van twee andere deelnemende scholen. Wel start er volgend jaar een nieuw experiment. Vanaf schooljaar 2020/2021 kunnen twintig scholen uit het primair onderwijs meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de invulling en organisatie van onderwijstijd. 

Links