Teachers4Teachers, een organisatie die Keniaanse leraren en schoolleiders traint en coacht, bestond op 21 april vijftien jaar. In al die jaren gingen honderden Nederlandse leraren en directeuren op reis naar Kenia om samen met hun collega’s daar aan onderwijsverbetering te werken. “Je hebt materieel heel weinig nodig om goed onderwijs te kunnen geven.”

“Ik ben vier keer twaalf dagen in Kenia geweest, omdat ik wilde meehelpen het onderwijs in arme landen te verbeteren. Ik heb twee Keniaanse schoolleiders gecoacht, die eerder een schoolleidersopleiding van Teachers4Teachers (T4T) volgden, zodat zij de schoolontwikkeling in hun land kunnen voortzetten. Een soort coaching on the job. Naast twee dagen theorie ben ik ook op schoolbezoek geweest bij beide schoolleiders”, aldus Kees Hamers, directeur van rkbs Het Kompas in Nieuwkuijk. Hamers was in Kenia samen met vijftien andere Nederlandse schoolleiders, waarmee hij nog steeds contact heeft via een groepsapp. Veel AVS-leden zijn al jaren actief bij T4T.

Geen ontwikkelingshulp

De band met collega-schoolleiders die ook naar Kenia gingen, werd aangehaald tijdens de viering van het 15-jarige bestaan in het Afrikamuseum in Berg en Dal. Keynote spreker Sara Kinsbergen, onderzoeker aan de Radbouduniversiteit Nijmegen naar particuliere initiatieven in ontwikkelingswerk, viel het op dat T4T een groot bereik heeft, een goede relatie met de lokale overheid, en plaatselijk erg bekend is. T4T springt eruit als kleine organisatie die geen ontwikkelingshulp biedt, maar structureel wil bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijs in deze regio. Dick de Groot, al tien jaar vrijwillig bestuurslid bij T4T: “We hebben een exit-strategie. Wat we doen, dragen we over aan de Kenianen. De beste Kenianen van de tweejarige schoolleidersopleiding trainen zelf hun collega’s.”

Dezelfde taal

Voor directeur Hamers was het een leerzame ervaring. “De T4T-slogan ‘to meet, to connect, to learn’ is heel toepasselijk. Het draait echt om het ontmoeten van elkaar, de verbinding maken en van elkaar leren. We spreken dezelfde taal in feite. Je komt bij Keniaanse directeuren thuis, waardoor je heel dicht bij de mensen komt. Deze ervaring neem je mee naar je schoolpraktijk in Nederland. Bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om eerst contact te leggen voordat je iemand iets wil leren. De omstandigheden daar laten voor mij de essentie van onderwijs zien. Je hebt materieel heel weinig nodig om goed onderwijs te kunnen geven. Dat besef, dat relativeert. De gedrevenheid van de kinderen is enorm: ze lopen soms tweeëneenhalf uur om naar school te kunnen, vaak zonder eten. Dat kun je de kinderen hier in Nederland meegeven.”

Het bestuur van Hamers school was zeer bereid – in het kader van maatschappelijke betrokkenheid – het project financieel te ondersteunen. “Gedurende vier jaar mogen er elk jaar twee directeuren en twee leerkrachten naar Kenia gaan. Door sponsoractiviteiten op de school was het bovendien mogelijk dat de intern begeleider er naartoe kon. Het project doet veel in positieve zin: het werkt ook ter voorkoming van uitval.”

Voortbestaan

Hamers vindt het belangrijk dat T4T blijft voortbestaan, omdat de organisatie aansluiting zoekt (en vindt) bij wat nodig is in de bestaande ontwikkeling op Keniaanse scholen. “De stichting, die volledig afhankelijk is van giften, heeft eraan bijgedragen dat een nieuw beoordelingssysteem voor leraren op een ontwikkelingsgerichte manier is ingezet. Ook laten ze zien dat leren breder is dan alleen ‘voor- en nadoen’. Bijvoorbeeld door een vorm van actief leren waarbij kinderen zelf de verantwoordelijkheid nemen over hun leerproces. Met de directeuren die ik coachte, voerde ik altijd een feedbackgesprek over de ontwikkeling van hun school.”
Volgens onderzoeker Kinsbergen is de gemiddelde levensduur van particuliere initiatieven op dit gebied zestien jaar. T4T wil juist doorgaan en uitbreiden. Bestuurslid De Groot: “T4T werkt samen met bijna vierhonderd basisscholen in de kustprovincie Kwale. We werken ook in het kleuteronderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs en gaan wellicht ooit naar een andere regio of ander land.” Directeur Hamers wil graag nog een keer terug naar Kenia. “Ik wil zien hoe het nu gaat met de Keniaanse schoolleiders. Ik ben er nog niet klaar mee. Het is een bijzondere ervaring die je altijd bij blijft.” 

Teachers4Teachers (www.teachers4teachers.nl) verzorgt al elf jaar schoolleidersopleidingen voor Keniaanse schoolleiders. Nederlandse directeuren kunnen hun deelname aan T4T aanmelden bij het Schoolleidersregister PO

Gerelateerd nieuws