Een beroepsstandaard voor alle toezichthouders in onderwijs en kinderopvang

Op 1 december 2020 heeft de kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK hun eindrapport gepresenteerd en overhandigd aan minister Slob. Het advies: een beroepsstandaard voor alle toezichthouders in de kinderopvang en het onderwijs. De veelgehoorde vraag van schoolbestuur en -leiders is: wie beoordeelt de RvT? De beroepsstandaard Code Goed Toezicht is hierbij een eerste stap.

De kwaliteitscommissie adviseert om op basis van een Code Goed Toezicht, die onderdeel is van het brede advies, de ontwikkeling van de kwaliteit van het toezicht te verbeteren en te borgen. De code beoogt het niet-vrijblijvende centrale referentiekader c.q. de ‘beroepsstandaard’ te worden voor het intern toezicht in onderwijs en kinderopvang. De Code Goed Toezicht dient volgens de commissie als inspiratiebron voor dialoog en reflectie, als richtsnoer voor professionalisering, als toetssteen voor het handelen en als basis voor verantwoording.

De Code Goed Toezicht is gebaseerd is op zeven principes die worden uitgewerkt aan de hand van normen en good practices. De code beoogt de beroepsstandaard te worden voor het interne toezicht in alle sectoren van onderwijs en kinderopvang. Een beroepscode is geen doel op zich, maar dient als middel om de kwaliteit van toezicht te borgen.

De Code Goed Toezicht 1.0 moet gezien worden als het startdocument, dat de vereniging op basis van intensieve dialoog met de leden kan gebruiken om verder te ontwikkelen naar uiteindelijk de ‘beroepsstandaard’ voor de leden van de vereniging, vastgelegd in volgende versies.

Links