Een beroemde oud-leerling of betrokken politicus als beschermheer of -vrouw: veel schoolleiders praten er niet graag over, maar het kan veel betekenen voor het imago van een school. Zowel bij leerlingen als bij ouders.

Topvoetballer Davy Klaassen bracht regelmatig een verrassingsbezoek aan zijn oude basisschool, de Lorentzschool in Hilversum. Ook opende      hij naast de nieuwe locatie het Cruijff Court ‘Davy Klaassen’. Leuk natuurlijk, maar schoolleider Jeroen Jansen van de Lorentzschool is de eer-     ste die de ‘ambassadeurstaak’ van Klaassen bagatelliseert. Het waren eerder toevallige bezoekjes dan dat er een uitgekiende strategie achter zat,  zegt hij. Bovendien: sinds de middenvelder in het buitenland voetbalt, is hij niet meer langs geweest. “Maar veel leerlingen, en zeker hun voet- balminnende ouders, weten nog wel dat Davy Klaassen op hun school heeft gezeten en zijn daar trots op. En als we hem zouden benaderen voor bijvoorbeeld het openen van een sponsorloop, is de kans groot dat hij langskomt, als zijn agenda het toelaat.”
 
Gevoelig
Scholen die latere beroemdheden in hun bankjes hadden of die bekende mensen aan hun school hebben weten te binden, staan bepaald niet te springen om te vertellen over deze ‘ambassadeurs’ en wat zij voor hun school betekenen. Zo wil de middelbare school waar minister-president  Mark Rutte al negen jaar elke donderdagochtend maatschappijleer geeft niet meewerken aan dit artikel. Ook al zal ‘meester Mark’ (zoals leer- lingen hem noemen) zeker bijdragen aan een positieve beeldvorming van de school en hebben ze met hem een ambassadeur van jewelste in huis,  het onderwerp ligt gevoelig. Ook de Bloemcampschool in Wassenaar, de basisschool waarop de prinsessen Amalia en Alexia zaten en waar nu prinses Ariane nog leerling is, houdt de boot af. Hetzelfde verhaal bij de Kees Boekeschool in Bilthoven, de basisschool die grossiert in bekende oud-leerlin- gen (een greep: de prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet, violiste Janine Jansen, filmregisseur Nouschka van Brakel, presentator Maureen du Toit).
 
Vies woord
“Schoolleiders onderschatten het belang van een lovend artikel in de krant over die bekende oud-leerling die de school bezocht”, zegt imagodes- kundige Zabeth van Veen van adviesbureau ImagoMatch. “Of die topvoetballer die een clinic kwam geven op zijn oude basisschool. Dat zijn de verhalen die rondgaan, die blijven hangen bij ouders. Daar kunnen scholen eigenlijk heel gemakkelijk goede sier mee maken.” Van Veen advi-    seert, traint en coacht professionals op het gebied van zichtbaarheid en persoonlijke presentatie. Eerder was ze zelf lerares, adjunct en directeur op basisschool De Zevensprong in Houten. “Het gaat om de inhoud, zeggen schoolleiders, maar ondertussen leest bijna geen ouder het schoolplan en gaat men vaak af op bevindingen van de buren. Een leuk berichtje over de school op internet of een vrolijke foto in de krant kan voor ouders net     de doorslag geven om voor die school te kiezen.” De terughoudende of zelfs ronduit afwijzende reacties van sommige scholen op de vraag over    hun ambassadeurs te spreken, verbaast haar niet. “Onderwijsmensen hebben in het algemeen weinig op met PR en met zeggen waar ze goed in     zijn. Marketing is – net als in de zorg – een beetje een vies woord.” Daarnaast is er ook een valkuil: dat een ambassadeur toch niet bij de school  blijkt te passen of in een affaire verzeild raakt. Van Veen: “Als de ambassadeur negatieve publiciteit krijgt, raakt de school zelf ook een beetje besmet. Hoe ouders en leerlingen ambassadeurs beoordelen, verschilt bovendien. Leerlingen zullen een artiest of sporter heel interessant vinden, terwijl ouders eerder een minister of bekende wetenschapper zullen waarderen: die laat zien dat het wel goed zit met de cognitieve vaardigheden    die de school hem of haar heeft bijgebracht.”
 
Hulptroepen
Wie  wél wil vertellen hoe het werkt met ambassadeurs en waarom schoolleiders er voor open zouden moeten staan, is Jolanda Hogewind.     Bij deze Amsterdamse schoolleider werd het werken met ambassadeurs geboren uit samenwerking met indirect bij de school betrokken men- sen. Zij werd begin 2019 schoolleider op het IJburg College (“Ik zoek voor deze school ook weer ambassadeurs”), maar was daarvoor sinds
2009 directeur van het Calvijn met Junior College, zoals het toen nog heette. Een ‘zwarte’ middelbare school in Amsterdam Oud-West met veel problemen. Onder andere door bemoeienis en ambassadeurschap van bekende politici als Lodewijk Asscher, Ahmed Marcouch en toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan en met enthousiaste medewerking van Ajacied en oud-leerling Abdelhak Nouri kon de school een succes- volle doorstart maken. De school had een slecht imago en was in verwaarloosde toestand toen Hogewind aantrad: ongemotiveerde leerlingen,      een cynisch en klagerig docententeam, een oud en slecht onderhouden gebouw, bewaking voor de deur. Het was aan haar om de school er weer bovenop te helpen en daar kon ze alle hulp bij gebruiken. Hogewind schakelde als ‘hulptroepen’ bewust ambassadeurs in: die konden met hun kunde en frisse blik meehelpen veranderingen te bewerkstelligen. “Allemaal mensen die zich het lot aantrokken van de school en de leerlingen.    Ze hielden zich bezig met het Calvijn vanuit hun functie, maar raakten gaandeweg steeds meer betrokken. Zij werden echt medestanders, ambas- sadeurs voor verbetering en vernieuwing van de school.”
 
Slecht imago omdraaien
Hogewind voerde een nieuwe onderwijsvisie door en liet de docenten op een andere manier naar de leerlingen kijken. “Zij moesten weer intrin-  siek gemotiveerd raken en zien dat jongeren het kapitaal van de toekomst zijn.” Ze verwierf extra middelen van de gemeente en er kwam een  nieuw schoolgebouw, opgezet rondom het nieuwe onderwijsconcept.
“Onderschat niet de invloed die uitgaat van een nieuw schoolgebouw op ouders en leerlingen”, zegt imagodeskundige Van  Veen.  “Dat geeft     ze het idee dat er écht iets veranderd is.” Ze volgde de gang van zaken rondom het Calvijn College met veel interesse. “Zij hebben heel goed
gebruik gemaakt van de reddingsboeien die ze toegeworpen kregen.” De Calvijn-operatie was van een andere categorie dan het inzetten van een bekende rapper of topsporter om het lustrum van je school extra luister bij te zetten, stelt Van  Veen.  “Ze hebben hun slechte imago slim weten     om te draaien.” Imago blijft echter kwetsbare materie. Want inmiddels heeft het Calvijn College toch weer een smetje opgelopen door onduide- lijkheid en vertraging rondom de examenuitslag. Een externe onderzoekscommissie komt uiterlijk 30 september met haar bevindingen.Zomergasten
Schoolleider Hogewind ziet dat er ook een nadeel kan kleven aan het toelaten van ambassadeurs met hun invloed in de school. “Het gevaar is         dat je de school uit handen geeft. Toen  we sterker werden, voelde ik ook: deze school is van óns, directeur, docenten en leerlingen. Ik waar-     deerde heel erg wat onze ambassadeurs deden en was dankbaar voor alle hulp, maar dacht ook: dit is mijn opdracht, ik moet ervoor waken dat        we zelf eigenaar blijven van het proces.” De rol van ambassadeurs is voor Hogewind duidelijk: “Zij moeten het verhaal van de school vertellen.      Jij kan wel zeggen dat je trots bent en dat je school zo goed is, maar als zij het voor je doen heeft het veel meer zeggingskracht en een groter   bereik.” Het ambassadeurschap werkt pas echt als de ambassadeur daadwerkelijk een band heeft met de school en er oprecht trots op is, beaamt deskundige Van Veen. De lovende woorden van Eberhard van der Laan in het tv-programma Zomergasten in 2017 – ‘Het Calvijn College is mis- schien wel de beste school van Nederland’ – kwamen op Hogewinds vakantieadres in Spanje terecht. “Er kwamen enorm veel appjes binnen na     die uitzending.” Het was natuurlijk geweldige reclame voor het Calvijn College, beaamt Van Veen. “Als de burgemeester pleit voor een bepaalde school, denken ouders: ‘Dat doet die niet zomaar, die school zal wel écht verbeterd zijn.’ Hetzelfde effect heeft het wanneer de koninklijke      familie de kinderen op een bepaalde school doet. Dat straalt af op die school.” Ajacied Abdelhak Nouri bood na het behalen van zijn diploma        zelf aan ambassadeur van het Calvijn te worden en was regelmatig op de school te vinden, bijvoorbeeld bij het uitreiken van de scheidsrechter-    prijs aan een Calvijn-leerling. Regelmatig vertelde hij in de media enthousiast over de school en hoe die hem gevormd had. “Hij werd echt een ambassadeur voor de leerlingen, hij was trots op hen en zij op hem.” Die fatale oefenwedstrijd in juli 2017 tegen Werder Bremen, waarin Nouri neerzeeg op het voetbalveld door te laat onderkend hartfalen, noemt Hogewind “een enorm drama”. Ze onderhoudt nog altijd contact met de   familie. Inmiddels hebben Abdelhaks broers zijn ambassadeursrol op het Calvijn College met verve overgenomen.
 
Fotootje voor de site
Ze kwamen Hogewind niet aanwaaien, de ambassadeurs van naam en faam die zich hard maakten voor haar school. Netwerken, netwerken, netwerken, is haar devies. Je nek uitsteken en soms ook iets terug doen, zoals de school ‘uitlenen’ aan ambassadeurs: soms mocht de plaatselijke PvdA-afdeling er vergaderen, kwam er een delegatie uit het bedrijfsleven langs voor een bezoek of werd er een boekpresentatie gehouden.        “Vóór schoolleiders in hun oud-leerlingenbestand gaan napluizen welke potentiële ambassadeurs er in hun bankjes hebben gezeten: check wel subtiel of de oud-leerlingen in kwestie goede herinneringen hebben aan de school”, zegt Van Veen. “Dan heeft een verzoek om eens iets voor de school te doen kans van slagen. Want ook al hebben politici, sporters, artiesten en andere bekende mensen het meestal druk, de meeste zijn best geneigd hun oude school te plezieren als het verzoek bij hun huidige professie past. Dan kan bijvoorbeeld een simpel verzoek om een fotootje         en schoolherinnering voor de website ervoor zorgen dat die zich onderscheidt van sites van andere scholen uit de buurt.”

Gerelateerd nieuws