Eén basisvoorziening voor alle kinderen

Het basisonderwijs, de peuterspeelzalen, welzijn en de kinderopvang roepen het kabinet op te komen tot één sterke basisvoorziening voor alle kinderen. De samenwerkende partijen willen dit realiseren in de vorm van dagarrangementen bestaande uit kinderopvang, onderwijs, welzijn en andere voorzieningen voor kinderen.

De PO-Raad, de MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang doen via een zogenaamde position paper voorstellen aan het kabinet voor een gemeenschappelijke inspanning om via één basisvoorziening extra aandacht te creëren voor kinderen met een achterstand, de samenwerking met gemeenten te bevorderen en financiering te stroomlijnen.

Op lokaal niveau werken de branches al samen aan een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, sluitende dagarrangementen en een gedeelde pedagogische visie, vormgegeven in voorzieningen als integrale kindcentra en brede scholen. Marijke Vos, voorzitter MOgroep: “Lang niet alle kinderen krijgen van huis uit positieve ontwikkelingsimpulsen. Kinderopvang, onderwijs en welzijn kunnen met gezamenlijke preventieve en integrale aanpakken gericht op kind en omgeving ontwikkelingsachterstanden voorkomen.“

De volledige position paper is te downloaden via de AVS-website.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.