Een andere kijk op scholen

Een grotere rol voor de leerling zelf, opbouwen van vertrouwen, vanuit visie, met een meer filosofische, holistische blik naar onderwijs kijken: dit zijn enkele thema’s die de auteurs van het boek ‘Een andere kijk op scholen’ aan het hart gaan. En die de basis vormen voor deze uitgave.

De auteurs willen een bijdrage leveren aan het vormgeven van een nieuw, niet meer knellend onderwijssysteem door opnieuw naar het instituut school te kijken.

Een kijk vanuit de voordelen: hoe zou je die voordelen optimaal kunnen vormgeven? Een kijk vanuit de leerlingen: wat hebben zij nodig voor hun ontwikkeling en waar hebben zij zelf behoefte aan? Een kijk vanuit de toekomst: wat moet er eigenlijk geleerd worden?

Dit derde boek in de trilogie ‘Een andere kijk op…’ combineert de kennis en ervaring van de drie auteurs op het gebied van (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs, psychologie, (ortho)pedagogiek en onderwijsontwikkeling. Zij willen hiermee inzichten bieden om antwoorden te kunnen vinden op de brandende vragen over hoe het verder moet met ons onderwijs.

‘Een andere kijk op scholen’ nodigt uit tot nadenken over de inrichting van het huidige reguliere onderwijs. Elke dag werken veel leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel zich uit de naad om onze kinderen een goede start te geven in hun leven. Als je echter goed naar hen, de ouders en de kinderen luistert, weet je dat er dingen moeten veranderen.

Uit een recensie van NBD Biblion: “Urgente, actuele publicatie waarin de auteurs zich tot doel hebben gesteld professionals werkzaam binnen het knellende systeem van het huidige reguliere onderwijs zich bewust te laten worden van alternatieven die voorhanden zijn om het onderwijssysteem te vernieuwen, met daarbij een grotere rol voor kinderen en jongeren zelf. (…) Het boek is geschreven vanuit een goed onderbouwde ontwikkelingsfilosofie: leren om te leven, door een appel te doen op ieders beste capaciteiten. (…) Een terechte wake up call, met bijlagen en literatuurverwijzing. Een aanrader (…), om écht gebruik van te maken.” _

‘Een andere kijk op scholen’, Mariken Althuizen, Esther de Boer, Nathalie van Kordelaar, 2020, uitgeverij SWP, ISBN 9789088509841