Verkenning Arbeidsmarktplatform PO

Hoe maak je de werkomgeving zo aantrekkelijk dat personeel graag bij je komt en blijft werken? Het Arbeidsmarktplatform PO voerde een literatuurstudie uit naar hoe een aantrekkelijke werkomgeving in het primair onderwijs eruitziet en hoe die gestimuleerd kan worden. Een aantrekkelijke werkomgeving kan eraan bijdragen dat medewerkers voor de sector behouden kunnen blijven.

In het primair onderwijs zijn de personeelstekorten een groot en groeiend probleem. Voor veel scholen is het op dit moment moeilijk om geschikt personeel aan te trekken en naar verwachting blijft dat de komende jaren moeilijk. De prognose is dat er in 2025 een extra leraren- en directeurentekort is van circa 1.450 fte boven op het huidige tekort. Daarom is het niet alleen belangrijk om nieuw onderwijspersoneel aan te trekken, maar ook om zittend personeel voor de sector te behouden. Een aantrekkelijke werkomgeving kan hier een bijdrage aan leveren. Ook draagt een aantrekkelijke werkomgeving bij aan meer bevlogenheid en betere prestaties van medewerkers.

Vier kenmerken

Het Arbeidsmarktplatform PO ontdekte via de literatuurverkenning vier kenmerken van een fijne, aantrekkelijke werkplek in het onderwijs:

1. Zorg dat de functie-eisen aansluiten bij de ontwikkeling van de persoon

Hoe iemand zijn of haar werkomgeving ervaart, wordt onder andere bepaald door de baan die iemand heeft. Als de functie-eisen aansluiten bij zijn of haar kennis, vaardigheden en capaciteiten dan voelt de medewerker zich meer competent. En ervaart hij of zij de werkomgeving als aantrekkelijker. Gaandeweg kunnen en mogen de functie-eisen veranderen, passend bij de ontwikkeling die de medewerker doormaakt.

2. Heb oog voor het welzijn en de persoonlijke wensen

Leidinggevenden hebben een grote invloed op de motivatie van medewerkers. Medewerkers waarderen een leidinggevende die hen hoort, oog heeft voor het welzijn van de mensen en rekening houdt met de persoonlijke wensen. Autonomie is een belangrijke basisbehoefte van medewerkers.

3. Stimuleer een cultuur van samenwerking

Leraren zijn over het algemeen tevredener over hun werkomgeving wanneer ze een samenwerkingscultuur ervaren. Hiervan is sprake als collega’s voortdurend kennis delen, elkaar aanmoedigen, samen reflecteren en samen bouwen aan een curriculum. Dat zorgt ervoor dat collega’s meer samenwerken, elkaar meer ondersteunen, meer oog hebben voor elkaars behoeften en elkaar meer om hulp kunnen vragen.

4. Maak een juiste match tussen de persoon en de organisatie

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers zich meer aangetrokken voelen tot een organisatie die vergelijkbare doelen en waarden nastreeft. Hoe meer medewerkers gedeelde normen ervaren over wat ze belangrijk vinden, hoe beter ze kunnen voorspellen wat er zal gebeuren in de organisatie. Daardoor ervaren ze meer vertrouwen. Bovendien zorgt dit ervoor dat medewerkers bereid zijn om de organisatie aan te bevelen. Een goede match is dus belangrijk voor de aantrekkelijkheid van jouw school(bestuur).

Online bijeenkomsten

Op 13 oktober en 3 november organiseert het Arbeidsmarktplatform PO in samenwerking met Klassewerkplek twee online bijeenkomsten om met elkaar de praktische handvatten voor het maken van een aantrekkelijke werkomgeving uit te wisselen. Houd de website van het Arbeidsmarktplatform PO en de LinkedIn-pagina in de gaten om hiervan op de hoogte te blijven.

Over Klassewerkplek

Ieder jaar gaat Klassewerkplek op zoek naar de basisscholen die de beste werkplek voor leerkrachten hebben. Het onderzoek van Klassewerkplek vraagt de leerkrachten zélf om te oordelen over het werkgeluk op hun school. Daarbij kijken we naar 7 thema’s die aantoonbaar bijdragen aan het werkgeluk. Met de resultaten kunnen we zien waar het het leukste is om te werken, en die scholen zetten we natuurlijk in het zonnetje! Alle deelnemende scholen ontvangen een uitgebreide rapportage zodat ook zij aan de slag kunnen met nóg meer werkgeluk. Zo maken we met z’n allen het basisonderwijs de allertofste sector om in te werken!

Ook meedoen aan dit onderzoek? Ontvang nu korting via de AVS

Via de AVS krijg je nu 25 procent korting en betaal je in plaats van 250 euro een bedrag van 187,50 euro. Wil je ook meedoen met het onderzoek en gebruikmaken van de korting van de AVS?  Vul dan het formulier in op deze pagina.

Links

Gerelateerd nieuws