Educatieve game voor groep 7 en 8 helpt met studiekeuze

De eerste studiekeuzegame voor basisschoolleerlingen is medio januari gelanceerd. Minister Van Bijsterveldt gaf het offi ciële startschot van de Go VMBO!-game. Deze geeft leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs inzicht in het voortgezet onderwijs, met de nadruk op het VMBO. De game helpt leerlingen een keuze te maken voor een vervolgopleiding en school.

Het Go VMBO College is de schoolomgeving waarin het educatieve spel zich afspeelt en waar basisschoolleerlingen, maar ook ouders en leerkrachten basisonderwijs, spelenderwijs ontdekken hoe het voortgezet onderwijs en VMBO in elkaar zitten. De game helpt de leerlingen ontdekken wat hun talenten zijn en op welk schooltype deze talenten het best tot hun recht komen. De Stichting Platforms VMBO (SPV) heeft de educatieve game ontwikkeld. De game is bedoeld voor alle basisschoolleerlingen en helpt specifi ek toekomstige VMBO-leerlingen bij een goede voorbereiding. De studiekeuzegame kan via internet worden gespeeld en is gratis beschikbaar.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.