De ministerraad heeft onlangs ingestemd met de voordracht voor de nieuwe samenstelling van de Onderwijsraad in de periode 2019-2022. De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van onderwijs. Prof. dr. Edith Hooge wordt de nieuwe voorzitter.

Hooge neemt het voorzitterschap over van prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, die het wettelijke maximum van drie termijnen heeft bereikt. Hooge is hoogleraar bij TIAS School for Business and Society in Tilburg. 

Haar onderzoeksfocus ligt op (be)sturen van onderwijssystemen en -organisaties, en op vraagstukken van sturen, toezicht en verantwoording in de publieke en non-profitsector.

De raad telt vanaf januari tien leden. Naast Hooge zijn dat: I. El Hadioui MSc, J. Hamakers-Kester MEM (schoolleider vo), prof. dr. mr. P.W.A. Huisman (herbenoeming), dr. C.J. van Montfort, R. Kneyber (herbenoeming), prof. dr. S.F. te Pas, drs. R. Schuur (herbenoeming), prof. dr. M.L.L. Volman en prof. dr. H.G. van de Werfhorst.

Links

Gerelateerd nieuws