E-mailbombardement aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer

In de stakingsweek van januari vroegen we onze leden om mee te werken aan een e-mailbombardement aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer op vrijdag 31 januari. Door middel van een brief riepen wij hen op om in de verkiezingsprogramma’s ruimte te maken voor meer structurele investeringen in het onderwijs. 

Dit was de inhoud van de brief:

Geachte fractievoorzitter,


Het tekort aan schoolleiders in het onderwijs is groot en groeiende. Dit is ernstig, want schoolleiders dragen juist zorg bij het werven en behouden van personeel. Er moet nu écht iets gebeuren om het tij te keren. Hoewel er gelden zijn gekomen voor werkdrukverlichting en er naast de reguliere loonruimte een noodpakket is gekomen bestaat er nog steeds een loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs. Dit verschil in arbeidsvoorwaarden tussen PO en VO is niet meer van deze tijd.

De arbeidsmarkt staat zwaar onder druk en dat baart ons zorgen. De vraagstukken van het schoolleiderstekort en het lerarentekort zijn enorm. Het beroep van (adjunct) schooldirecteur kent steeds grotere uitdagingen om de kwaliteit en continuïteit van onderwijs te realiseren.

Er zijn nog meer structurele investeringen in het funderend onderwijs nodig. Wij  vragen om een gelijkschakeling van het salaris met het voortgezet onderwijs. Wij vragen om investering in en ruimte voor onderwijsinnovatie en -ontwikkeling. Wij willen voldoende ondersteunende functies in de school, zoals een conciërge en administratieve medewerkers en voldoende materiële bekostiging voor moderne leermiddelen en goede gebouwen. De AVS vraagt:

  • 90 miljoen euro structureel om de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te dichten voor schoolleiders;
  • 95 miljoen euro structureel voor het aanstellen van administratieve ondersteuners in de school;
  • voldoende materiele bekostiging om moderne leermiddelen en goede gebouwen te waarborgen.


Om recht te doen aan het belang en de zwaarte van de directiefunctie vraagt de AVS daarnaast :

  • 90 miljoen euro structureel om het carrièreperspectief van schoolleiders (en ook onderwijsondersteunend personeel) te vergroten;
  • een stevige, door Politiek, OCW en sector gedragen toekomstagenda schoolleiders, met bijbehorend investeringsplan;
  • een salarisverhoging van 1,25% voor per jaar voor schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners, bovenop de normale loonontwikkeling, om de achterstand van jaren op de nullijn in te halen.


We vragen u om in de verkiezingsprogramma’s een concreet investeringsplan voor het primair en voortgezet onderwijs op te nemen. Voor de toekomst van de huidige leerlingen en studenten, voor nieuwe generaties jongeren, en voor de toekomst van Nederland als concurrerende kenniseconomie. Het onderwijs moet een aantrekkelijke sector zijn om in te werken: met normale werkdruk en passende salarissen.

De politiek is aan zet. Wilt u een ramp voorkomen? Dan is extra investeren in het onderwijs onontkoombaar! Pak dit jaar uw kans en zorg voor een goed kwaliteits- en investeringsplan voor het funderend onderwijs als onderdeel van de doelstellingen van uw partij.

Ik groet u,

[naam]

Ps. Ik steun het gezamenlijk actietraject van de AVS en de andere bonden, www.avs.nl/schoolleidergezocht