Dyslexie misschien in basispakket zorgverzekering

 Dyslexie misschien in basispakket zorgverzekering

Het kabinet wil onderzoeken of de diagnose en behandeling van ernstige dyslexie per 1 januari 2009 kan worden vergoed via een tijdelijke subsidieregeling van twee jaar. Dit is een stap naar definitieve opname van ernstige dyslexie in het basispakket van de Zorgverzekeringswet.

De vergoeding zal gelden voor leerlingen uit groep 4 van de basisschool, omdat vooral bij die kinderen dyslexie wordt gesignaleerd. Voor het opnemen van ernstige dyslexie in het basispakket is het van belang dat scholen meer gaan werken volgens de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie. Uit de praktijk blijkt dat nog niet alle scholen dat doen. Na de tijdelijke subsidieregeling wordt geëvalueerd hoe in de praktijk de vergoedingregeling werkt en of scholen en behandelaars alleen die kinderen doorverwijzen en behandelen voor wie de regeling ook daadwerkelijk bedoeld is. Ook de effectiviteit van de aangeboden behandelingen moet duidelijk worden. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie beslist minister Klink van VWS over definitieve opname in het basispakket.

         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.